17.3.2006

HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ

Primářka:

MUDr. Lenka Lakomá
569 472 221,566
lenka.lakoma@onhb.cz

Vedoucí laborantka: Mgr. Lucie Čiplová 
569 472 313
lucie.ciplova@onhb.cz


Lékař: MUDr. Barbora Marková


KDE NÁS NAJDETE  

Budova č.5

Telefonická spojení:

Ambulance - sestry (pondělí, úterý, pátek) 569 472 564
Evidence dárců krve: 569 472 279
Křížení krve, příjem, výdej transfúzních přípravků: 569 472 311
Pohotovostní služba: 569 472 312

PRO DÁRCE KRVE

Po očkování proti COVID 19 je vhodné odložit darování krve o 7 dnů po každé vakcinační dávce u vakcín Pfizer/BioNTech, Moderna, Novavax a Sanofi.

V souvislosti s rizikem přenosu infekce virem západonilské horečky v Evropě je nutné od 1. 5. 2023 do 31.10. 2023 dodržet blok 28 dní po návratu z těchto zemí a oblastí:

Itálie
provincie: Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia Giulia (orientačně ve vnitrozemí provincie severně od Toskánska a San Marina)
Maďarsko
celá země
Rumunsko
celá země
Řecko
celá pevninská část vyjma ostrovů
Srbsko
celá země
Německo
Spolkové země Sasko-Anhaltsko, Sasko, Braniborsko včetně Berlína

Informace pro zájemce o darování rekonvalescentní plazmy

Osvědčení o splnění podmínek Auditu III - 2021       

Osvědčení Audit R3 hematologická laboratoř

Osvědčení Audit R III transfúzní služby

NABÍZÍME

Ročně se na hematologicko-transfuzním oddělení odebere kolem 3200 transfuzních jednotek od bezpříspěvkových dárců krve. Dále se připravují autotransfuze - pacient si daruje krev sám pro sebe před plánovanou operací.
Všechna odebraná krev se podrobně vyšetřuje, aby se zajistila bezpečnost transfuzního přípravku pro příjemce. Na oddělení se krev také dále zpracovává na jednotlivé krevní složky. Větší část se spotřebuje ve vlastní nemocnici, v případě potřeby se vypomáhá i jiným zdravotnickým zařízením.
Plazma se zčásti odesílá k dalšímu zpracování do speciálních frakcionačních center, odkud se na oddělení vrací ve formě léků z této plazmy vyrobených. 

Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod zahrnuje 3 úseky. 

1. Výroba a výdej transfuzních přípravků - zajišťuje výrobu a expedici transfuzních přípravků včetně autologních odběrů. Součástí je také skladování a výdej krevních derivátů.  Pro případ život ohrožujícího krvácení je ve spolupráci s odd. ARO k dispozici preparát Novo Seven. 

2. Hematologická ambulance - ambulantní část zajišťuje péči o pacienty s onemocněním krve včetně diagnostiky, léčby a dispenzarizace pacientů. V ambulanci pracuje 1 erudovaný lékaři s atestací z hematologie a transfuzního lékařství a 1 lékař v přípravě na tuto atestaci.

3. Hematologická laboratoř - zajišťuje služby v oblasti laboratorní hematologie, imunohematologie a transfuzního lékařství. Laboratoř splnila podmínky Auditu R3 NASKL dne 29.7.2021,  pracuje v souladu s normou ISO 15 189.

Spektrum nabízených služeb je uveden v Laboratorní příručce. Pro externí žadatele je k dispozici Žádanka na hematologické a imunohematologické vyšetření.

Laboratorní příručka
Příloha č. 1 - Seznam metod
Příloha č. 2 - Referenční meze
Příloha č. 3 - Seznam kódů pro zdravotní pojišťovny
ŽÁDANKA na hematologické a imunohematologické vyšetření

Odběry dárců krve:
Odběry dárců krve provádíme vždy ve středu a ve čtvrtek od 6:30 do 8:30 hod. Počty odběrových dnů jsou regulovány podle spotřeby krve.
Autologní odběry (autotransfuze) provádíme vždy na základě pozvání po odběrech dárců.
Provádíme jen klasické odběry plné krve od bezpříspěvkových dárců, přístrojové odběry se u nás nedělají.                  

Dárce krve:

Dárcem krve může být zdravý člověk ve věku 18 až 65 let.
Před odběrem se především musí cítit zcela zdráv, (vadí i  drobná nachlazení, či úrazy ), nemá užívat žádné léky, v posledních 6 měsících nesmí mít za sebou operaci, endoskopický zákrok – i artroskopii,  úraz, ale ani tetování, piercing, apod. Nesmí být v úzkém kontaktu s osobami, trpícími chorobou, která se může přenášet krví, nesmí pobývat v tropických zemích atd. Pokud si dárce není jistý, má jakékoliv pochybnosti, zda splňuje podmínky pro darování, musí se obrátit na transfuzního lékaře,  protože ten mu může v konkrétní situaci správně odpovědět.

Před odběrem se dárce prokáže předložením průkazu totožnosti a průkazky zdravotní pojišťovny, opakovaní dárci by neměli zapomenout legitimaci dárce krve. Bez pozvánky mohou přijít jen prvodárci, kteří jsou nahlášeni na evidenci dárců krve. 
Dárce před odběrem vyplňuje DOTAZNÍK pro dárce krve. Otázky se týkají zdraví, prodělaných chorob a situací, které mohou nějakým způsobem ovlivnit zdraví dárce nebo jakost odebrané krve a tím příjemce transfúze. Součástí dotazníku je i Prohlášení dárce krve.
Před odběrem se také dárce seznámí s Poučením dárce krve. Všechny problémy může následně prodiskutovat s lékařem, který ho propouští k odběru.
Před odběrem není nutno hladovět, naopak je vhodné přijít po snídani, minimálně 12  hod. před odběrem se ale nesmí jíst nic tučného a pít alkohol.
Při odběru krve se používají všechny pomůcky na jedno použití, takže je vyloučeno,  aby se dárce na transfúzním oddělení nakazil krví přenosnou nemocí.
Po odběru může dojít k přechodné nevolnosti, proto není vhodné řídit po odběru motorová vozidla, nebo provádět jiné činnosti, kde je nebezpečí úrazu.
Před odběrem dostane dárce čaj a pečivo, po odběru kávu, sušenku a  poukázku na občerstvení v hodnotě 55 Kč.
Nárok na placené pracovní volno se řídí zákonem 262/2006 Sb.

Autologní odběry - Autotransfuze

INFORMACE PRO PACIENTY

Spektra péče


fotogalerie

nahoru

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg