2.2.2006

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Pavel Longin
569 472 209
pavel.longin@onhb.cz
 Vrchní sestra: Bc. Gabriela Filipová Sabolová
569 472 296
gabriela.sabolova@onhb.cz
Longin.jpg


Zástupce primáře: MUDr. Jaroslav Chládek, EDIC
Lékaři: MUDr. Jana Šteklová
MUDr. Miloslava Straková
MUDr. Jan Gretz
MUDr. Veronika Vondráková
MUDr. Marie Kopištová
MUDr. Gabriela Bedrnová (Svítilová)
MUDr. Marie Štěpánová
MUDr. Tomáš Joksch
MUDr. Ivana Žáčková
MUDr. David Pintar

MUDr. Jitka Satrapová

MUDr. Jitka Mannová, PhD.
MUDr. Alena Miglecová
MUDr. Pavel Horký
MUDr. Prokop Straka
MUDr. Mariana Stratilová
MUDr. Petrana Gibaľová
MUDr. Tomáš Vítek

MUDr. Jitka Kristan

MUDr. Martin Kovář


Anesteziologické oddělení zajišťuje anestezie při operačních a některých diagnostických výkonech celkem na 11 pracovištích, denně nejméně na 6 operačních sálech. Resuscitační oddělení s 6 lůžky disponuje nejmodernější technikou k podpoře a náhradě základních životních funkcí. Ročně je na oddělení hospitalizováno zhruba 200 - 250 pacientů.


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.5, 2.nadzemní podlaží

Telefonické spojení:
lékaři 569 472 508
sestry 569 472 511

NABÍZÍME

Anesteziologie a resuscitace je obor, který poskytuje anesteziologickou a resuscitační péči a řeší chronickou a nesnesitelnou bolest.

Anesteziologii
Ročně podáme přes 7000 anestezií, z toho asi 40% regionálních (místních) a asi 150 porodních analgezií. Cílem je bezpečně a s co nejmenším ovlivněním organismu léčit a ošetřovat nemocného nebo poraněného v operačním a pooperačním období a zabránit či snížit výskyt komplikací. Naše péče zahrnuje vyšetření před anestezií, volbu nejvhodnějšího způsobu anestezie, vedení anestezie a kompletní zajištění nemocného v jejím průběhu, bezpečné probuzení, dohled a předání pacienta na JIP nebo standardní oddělení.

Kvalifikované anesteziologické týmy (lékař anesteziolog a anesteziologická sestra) podávají anestezii při léčebných i vyšetřovacích zákrocích na 11 pracovištích, jsou voláni k resuscitacím na všechna oddělení nemocnice a zajišťují příjmy polytraumat (vícečetná poranění) na traumatologické ambulanci.  V součinnosti s gynekologickým týmem dle přání rodiče provádí porodní analgezie. Pacientům po velkých operačních výkonech zajišťují tlumení bolesti s využitím svodné analgezie. Na všech pracovištích jsou přístroje ke sledování životních funkcí a anesteziologické přístroje, které pomáhají zajistit klidný a bezpečný průběh anestezie během všech zákroků.

Lůžková část anesteziologicko-resuscitačního oddělení
Léčebnou a ošetřovatelskou péči zajišťuje zkušený, odborný tým lékařů a sester. Od 7:00 do 15:30 se o pacienty starají 4 sestry a 2 lékaři, od 15:30 pak 4 sestry a 1 lékař. Oddělení je vybaveno moderní monitorovací technikou, dýchacími přístroji s odvykacími režimy, umělou ledvinou a dalším technickým vybavením. Veškeré vybavení splňuje všechna kritéria pro péči o kriticky nemocné. Sestra pečuje o jednoho maximálně o dva pacienty a to umožňuje u těchto nemocných, kteří jsou zcela závislí na naší péči, uplatnit co nejosobnější ošetřovatelskou péči s cílenou stimulací smyslových orgánů, tzv. koncept bazální stimulace.

PROVOZ ODDĚLENÍ

Počet lůžek
Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení je k dispozici 6 lůžek.

Návštěvy
Návštěvy jsou každý den od 15:00 do 17:00 hod. nebo dle domluvy.

INFORMACE PRO PACIENTY

Informace k porodní analgezii
Tlumení bolesti po sekci TAP blok
Koncept bazální stimulace
Informace pro rodinné příslušníky
Průvodce anestezií pro pacienty

Spektra péče

Po sekci maminkám pomáháme od bolesti

ambulance bolesti

anesteziologická ambulance

Publikujeme

nahoru

Projekt IROP

 

Akce měsíce

benefiční koncert J. Pustiny 

6. října 2019 v 19 hod. 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg