12.12.2022

Metoda ACT

Metoda ACT

ACT - akrální koaktivační terapie je metoda vzpěrných cviků vycházející z vývojové kineziologie. Zakladatelkou metody je PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. (Rehaspring Čelákovice). Metoda je využitelná u všech spolupracujících pacientů. V naší nemocnici využíváme metodu k rehabilitaci pacientů v oblasti neurologie, ortopedie, traumatologie, gynekologie, geriatrie, pediatrie, na odděleních lůžkové péče i v ambulantní rehabilitaci. Lze však využít i u zdravých osob ke zlepšení kondice či sportovního výkonu, nebo jako kompenzační cvičení u sportovců. S dobrou odezvou se setkáváme u klientů, kteří vyhledávají terapii jako prevenci vadného držení těla při jednostranném profesním přetížení. Základním cílem terapie ACT je napravit špatné pohybové návyky pomocí motorického učení.

Principy:

Metoda využívá principy motorického učení, pohybových dovedností a pohybových vzorů, které fyziologicky získává a rozvíjí zdravé dítě od narození do jednoho roku věku. My tyto pohybové vzory přenášíme do terapie.

Cíl terapie:

Cílem terapie je dosáhnout co nejefektivnějšího držení těla, ideální funkce svalů, svalových skupin a kloubů.

Techniky:

K základní terapii využíváme akra a vzpěr do aker (ve stručnosti - akry nazýváme: na horní končetině kořen zápěstí, na dolní končetině patu). Cviky volíme v polohách z motorického vývoje dítěte od jeho narození do jednoho roku věku.

K terapii lze využít množství pomůcek podle kondice a schopností pacienta.

Terapie:

Fyzioterapeut provede vstupní vyšetření před zahájením vlastní terapie, dle tohoto vyšetření vybere základní cviky a po jejich zvládnutí přidává na obtížnosti a dávkování cviků. Terapie vyžaduje aktivní spolupráci pacienta, je lehce pochopitelná, zvládnutelná a má mnohostranné využití. K aplikaci terapie mají kompetence pouze certifikovaní terapeuti proškolení v centru REHASPRING Čelákovice u PhDr.Ingrid Palaščákové Špringrové, Ph.D.

http://rehaspring.cz/

Nejčastější diagnózy:

  • Bolestivé stavy páteře
  • Vadné držení těla
  • Výhřez meziobratlové ploténky
  • Stavy po cévní mozkové příhodě
  • Stavy po úrazech a ortopedických operacích
  • Opožděný motorický vývoj dítěte
  • Dysfunkce pánevního dna a komplikace s tím spojené
  • Prevence bolestivých stavů z profesního přetížení
  • Zlepšení kondice a sportovních výkonů

 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg