12.12.2022

Dechová rehabilitace

Respirační fyzioterapie

Respirační fyzioterapie je součástí rehabilitace, zabývající se dechovými obtížemi. Jedná se například o aktivaci dýchacích svalů, usnadnění vykašlávání nebo reedukaci dechového stereotypu.

Pro koho je dechová rehabilitace určena:

  1. pro pacienty s akutním nebo chronickým onemocněním dýchacích cest (CHOPN, cystická fibróza, bronchiektázie, astma bronchiale, u dětí například bronchitida)
  2. pro pacienty po operacích (hrudních, břišních, ale i jako prostředek pro vydýchání narkózy)
  3. pro dlouhodobě ležící pacienty
  4. pro jedince s deformitami hrudníku, páteře
  5. při vadném držení těla

Cíl dechové rehabilitace – je podpora plicní ventilace a vykašlání sekretu z dýchacích cest.

Vlastní dechová rehabilitace:

· pro dechovou rehabilitaci je důležitá vhodná poloha pacienta (vleže na zádech, či boku, v korigovaném sedu nebo ve stoje)

· měkké techniky umožňují uvolnění tkání hrudníku a zad (podkoží, fascie, svaly, případně pooperační či poúrazové jizvy), pomocí manuálního tlaku terapeuta, možné je využít i míčkování nebo aktivní protahování

· mobilizace žeber a hrudní páteře pro pohyblivý hrudní koš nezbytný pro správný dechový stereotyp

· hygiena dýchacích cest jako je odstranění sekretu pomocí manuálních vibračních technik nebo pomocí speciálních pomůcek (Acapella, Flutter), nejprve dochází k posouvání hlenu nahoru z plic a poté k vykašlání

· kontaktní dýchání

· trénink prodlouženého výdechu

· posílení nádechových nebo výdechových svalů

· trénink správného stereotyp dechu

· vytrvalostní či silový trénink

Příklad dechové rehabilitace při akutní bronchitidě u dětí (tuto metodu je možné využít u nemocných dětí již po narození) :

· uvolnění hrudníku pomocí míčkování

· kontaktní dýchání k prodýchání částí hrudníku a k aktivaci bránice

· manuální vibrační techniky k posunu hlenu a následného vykašlání

· vhodné doplňovat o inhalaci a primární je samozřejmě medikamentózní léčba, vše dle ordinace lékaře

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg