25.1.2010

Péče o pacienty se srdečním selháním

Interní oddělení má certifikát od České kardiologické společnosti

Interní oddělení se intenzivně stará o pacienty se srdečním selháváním. Oddělení obdrželo certifikát České kardiologické společnosti za účast v projektu AHEAD, který monitoruje výskyt a sleduje úroveň péče o tyto pacienty.

Péče o pacienty se srdečním selháním 

Srdeční selhání jako konečné stadium většiny kardiovaskulárních onemocnění je významným zdravotnickým problémem ve vyspělých zemích a počet pacientů s tímto onemocněním stále stoupá. Dle studií je jednou z vedoucích příčin nemocnosti a úmrtnosti. Dochází tedy k epidemii srdečního selhání.

Tento fakt je důsledek několika faktorů:

Především všeobecného stárnutí populace, dále zlepšení léčby akutních forem srdečních onemocnění, zejména srdečního infarktu, které má za následek neustále se zvyšující přežívání nemocných po prodělaném infarktu myokardu. Rozvíjejí a zdokonalují se také diagnostické metody, léčebné postupy a dochází k vývoji nových účinnějších léků.

Většina nemocných tedy přežije srdeční infarkt a v pozdějším věku se dočká srdečního selhání. Proto je věnována velká pozornost rozvoji a úrovni péče o nemocné se srdečním selhání. Také interní oddělení naší nemocnice se intenzivně stará o tyto nemocné a od roku 2007 se zapojilo do registru pacientů se srdečním selháním AHEAD, který monitoruje výskyt a sleduje úroveň péče o pacienty se srdečním selháním. Za zapojení se do projektu Acute Heart Failure Database jsme získali certifikát vydaný Českou kardiologickou společností.  Projekt pokračuje i v roce 2010.

certifikat kardio

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg