4.7.2006

PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA (PTA) + ZAVEDENÍ STENTU PÁNVE A DOLNÍCH KONČETIN

 PTA je  perkutánní (přístup přes kůži)  léčebná metoda, kdy se pomocí balónku či výztuže (stentu)  rozšiřuje zúžený či uzavřený úsek tepny. Výkonu vždy musí předcházet podrobné vyšetření cév – angiografie, CT  nebo MR angiografie.

Nejčastější indikací je zprůchodnění postižení tepny a obnovení dostatečného krevního zásobení postižené oblasti.  Metodu nelze použít u všech pacientů, o vhodnosti tohoto výkonu se rozhoduje na základě angiografického vyšetření, které je konzultováno s cévními specialisty z oboru chirurgie a interny.

PTA se provádí v místním znecitlivění a je to výkon nebolestivý. Do tepny obvykle v třísle se zavede jehla, přes kterou zavedeme vodič a kterým pronikneme skrz postiženou oblast až do „zdravé“ tepny.  Poté do postižené oblasti zavedeme speciální balonkový dilatační katetr (balónek) a „nemocnou“ tepnu ošetříme  buď pouze roztažením balonku nebo zavedením stentu, který drží požadovaný průměr ošetřované tepny. Současně se získávají snímky léčené oblasti před a po léčbě pomocí PTA. Na konci výkonu lékař odstraní zaváděcí pouzdro, balonek a vodič (instrumentárium) a místo, kudy bylo instrumentárium zavedeno se stlačí na dobu nezbytně nutnou k zástavě krvácení z tepny. Délka výkonu je zcela individuální v závislosti na lokalizaci a závažnosti postižení tepenného systému. Délku výkonu upřesní výkon provádějící intervenční radiolog.


1.Balonkový dilatační katetr


2 .Samoexpandibilní stent

Rizika a komplikace výkonu
  • zcela vzácně může dojít k poškození tepny katetrem,  uvolnění  trombu (krevní sraženiny) a jeho vmetení dále do tepenného řečiště (embolie) – tyto komplikace vyžadují chirurgický zákrok nebo jinou léčbu
  • zcela vzácně může dojít k alergické reakci na podanou kontrastní látku
  • v místě vpichu se může po výkonu objevit hematom  což je krev, která se dostala z tepny do podkoží, obvykle tento hematom nevyžaduje zvláštní léčbu. Pouze velké hematomy  nebo krvácení do dutiny břišní a pánve vyžadují další  léčbu.
  • zcela vzácně může dojít ke zhoršení funkce ledvin, hlavně  u pacientů , kteří mají již  před výkonem poškozenou funkci ledvin.

Příprava před výkonem je stejná jako před angiografickým vyšetřením pánve a dolních končetin

Následná péče po výkonu
Pacient leží na klinickém oddělení 24 hodin v klidu na lůžku s nataženou končetinou na jejíž straně byl proveden vpich do tepny, aby nedošlo k obnovení krvácení z místa vpichu. Pacient obvykle 1-2 dny dostává léky snižující krevní srážlivost.  Délka hospitalizace se v nekomplikovaných  případech pohybuje mezi 2-3 dny.


1. Těsná stenoza odstupu
zevní iliacké tepmy vlevo


2.PTA dilatačním
balonkem


3.Výsledný příznivý
stav po PTA

 


1.Těsné stenozy zevní
iliacké tepny vlevo


2.Dodilatace stentu
balonkem


3.Výsledný stav po
zavedení stentu

 

zpět

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg