4.7.2006

ANGIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PÁNVE A DOLNÍCH KONČETIN

Angiografie  je diagnostická metoda  sloužící k zobrazení tepenného systému včetně  pánve a dolních končetin. Tímto vyšetřením můžeme odhalit  zúžení či uzavření tepen. Můžeme zobrazit  abnormální cévní zásobení (u nádorových tkání např.), výdutě tepen, pooperační cévní rekonstrukce a jejich patologické změny.

Nejčastější indikací k vyšetření je ischemická choroba dolních končetin, projevující se nejčastěji bolestmi při chůzi (označované jako intermietntní klaudikace)  a nehojící se rány končetin  (gangréna) u diabetiků.

Angiografie se provádí v místním znecitlivění  a je nebolestivá. Do tepny, nejčastěji v třísle, se zavede speciální jehla, přes kterou se zasune vodič a po vodiči  je do tepny zavedena diagnostická cévka (katetr) , nejčastěji do břišní aorty pod odstupy ledvinných tepen. Poté se diagnostickou cévkou vstřikuje kontrastní látka a zároveň se snímkují obrázky tepenného řečiště. Po vyšetření lékař odstraní katetr  a místo v třísle, kudy byl zaveden,  stlačí na dobu nezbytně nutnou pro zástavu krvácení. Vyšetření většinou trvá kolem 1 hodiny. Možné komplikace jsou stejné jako u PTA (perkutánní transluminální angioplastika) tepen, ale  jsou mnohem méně časté.

Příprava před vyšetřením
Ve většině případů je pacient přijímán jeden den před vyšetřením na lůžkové oddělení nemocnice. Je důležité, aby pacient měl náležitá předoperační vyšetření
  • hemokoagulační hodnoty (KO, trombocyty, INR, APTT)
  • ledvinné funkce  (kreatinin, urea)
  • EKG u všech nemocných s anamnézou srdečního onemocnění
Následná péče po vyšetření
Po vyšetření pacient leží 12 hodin  v klidu na lůžku s nataženou končetinou na jejíž straně byl proveden vpich do tepny aby nedošlo k obnovení krvácení z místa vpichu. Pacient většinou druhý den po vyšetření, pokud nenásleduje další léčba , odchází domů.

zpět

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg