30.4.2010

Projekt přístrojového dovybavení dokončen

logo kr.vysocina.png logo ROP.png logo EU.png

 

Posledním dubnovým dnem jsme zakončili projekt přístrojového dovybavení NHB, který je součástí probíhající akce Rekonstrukce pavilonu interny a

přístrojového dovybavení NHB. V průběhu trvání tohoto projektu (od srpna 2008) získala řada oddělení naší nemocnice nové přístroje za zhruba 102 miliony

korun. Celý projekt je financován z prostředků Evropské unie z programu Veřejné služby regionálního významu, prostřednictvím Regionálního operačního programu

regionu soudržnosti Jihovýchod a s podporou Kraje Vysočina.

 

Projekt přístrojového dovybavení byl rozdělen do dvou grantů. Průběžně jsme získali přes 280 kusů přístrojové techniky menšího či většího charakteru.

O všem jsme Vás průběžně informovali na našich webových stránkách i prostřednictvím tiskových zpráv. Kompletní seznam přístrojů naleznete na našich

webových stránkách v sekci Rekonstrukce interny - přístroje ROP

http://www.onhb.cz/Data/files/ROP%20přístroje/HMG%20dodávek-9.12.208.xls

 

Jde zejména o přístroje pro intenzivní a akutní péči o pacienty, přístrojové vybavení pro interní oddělení, centrální operační sály a centrální sterilizaci, oddělení ARO,

RDG, dětské oddělení, chirurgii, neurologii, gynekologie, urologie, transfuzní stanici  - nové moderní operační stoly a světla, ultrazvuky, endoskopické a laparoskopické

soustavy, novorozenecké inkubátory, plazmový sterilizátor na centrální operační sály, rentgenový terapeutický ozařovač pro onkologii atd.

 

Zdůraznit bychom chtěli především přístroje či přístrojovou techniku  většího charakteru :

 

 K rozsáhlé obměně přístrojové techniky došlo na radiodiagnostickém oddělení, kde již používáme nový  RTG skiagrafický dvodetektorový přístroj i novou skiaskopicko skiagrafickou stěnu či nové ultrazvuky. Obměna těchto přístrojů byla nutná. Získáním nových přístrojů došlo jednak k zrychlení výstupů z přístrojů, ke zkvalitnění celého zobrazovacího systému a hlavně k plné digitalizaci radiodiagnostického oddělení. ( starý systém nabízel nepřímou digitalizaci, nyní již jde o přímý výstup z detektoru – více na http://www.onhb.cz/article.asp?nArticleID=320&nLanguageID=1).
*
Oddělení centrálních operačních sálů  a centrální sterilizace kromě nových operačních stolů, světel a dalšího vybavení získalo tzv.plazmovou sterilizaci, která je jedním z nejmodernějších způsobů sterilizace a je ideální pro sterilizaci biomedicínských zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní sterilizace předmětů a prostředků využívaných na centrálních operačních sálech ( více na http://www.onhb.cz/article.asp?nArticleID=793)
*
Oddělení ARO získalo 8 moderních resuscitačních lůžek pro intenzivní péči o kritické pacienty se speciální elektro-hydraulickou konstrukcí. Tato lůžka disponují vlastnostmi nabízejícími osvědčené výhody pro kriticky nemocné a velmi rizikové pacienty. Jde o špičkový model lůžka. ( více na http://www.onhb.cz/article.asp?nArticleID=728)
*
Oddělení Onkologie nově disponuje rentgenovým terapeutickým ozařovač pro nenádorové indikace.
*
Dětské oddělení dostalo intenzivní novorozenecký inkubátor. Špičkovým inkubátorem, který umožňuje intenzivní péči o novorozence s nízkou a velmi nízkou porodní váhou
*
Interní oddělení kromě moderně vybavené stanice JIP získalo endoskopickou sestavu pro využití v gastroenterologii...

Projekt Rekonstrukce budovy interny a přístrojového dovybavení NHB pokračuje v těchto dnech stavebními dodělávkami ve 4.NP pavilonu interny a tvorbou nové
omítky celého pavilonu. Kompletní dokončení celého projektu je naplánováno na červenec 2010.

 

Mgr. Petra Černo

tisková mluvčí

Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.

tel. 604 475 082

E-mail:
petra.cerno@centrum.cz
petra.cerno@onhb.cz

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg