14.11.2006

ARTROSKOPIE RAMENNÍHO KLOUBU

I v oblasti ramene - stejně jako v kolenním kloubu - lze s pomocí artroskopu  provádět různé vyšetřovací a léčené úkony. Operujeme pacienta v polosedě či na boku, obvykle ze dvou malých ranek na rameni (jedné zezadu a jedné zepředu).

K artroskopii ramene se používá standardní artroskopická výbava: kamera se zdrojem světla, obraz se promítá na obrazovku, pumpa s nastavitelným tlakem roztoku (používá se sterilní roztok iontový či nevodivý). Dále pak k jednotlivým úkonům lze využít speciální instrumentaria: ke stabilizaci ramene skobičky či šroubky, jejich zavaděče a instrumenty k provedení stehů… Obdobně instrumentaria na sešití či refixaci odtržených svalů. Dále k odstranění poškozené či nadbytečné tkáně shaver „mechanická odsavná frézka“ eventuálně přístroj k odstranění tkáně na bázi vysokofrekvenční ablace “odpaření tkáně“ (ArthroCare, Vulkan EAS apod.).
Operujeme v celkové anestesii „při uspání pacienta“, operační pole sterilně rouškujeme jednorázovým rouškováním.

Nejčastější indikace k artroskopii ramene:
  • stabilizace ramene = přišití odtržené chrupavky zpět na jamku ramenního
  • vyjmutí volných tělísek „myšek“ z kloubu
  • ošetřování poraněných chrupavek na jamce či hlavici ramenního kloubu
  • rekonstrukce poraněných svalů
  • zarovnávání a ohlazování potrhaných chrupavek a vazů v rameni
  • ošetřování zbujelé výstelky při zánětu ramene event. zavádění drénů do ramene při infekci ramene
  • odstranění podrážděné výchlipky (subakromiální bursy) a uvolnění prostoru v oblasti pod nadpažkem

Stabilizace ramene – jde o operace, které byly v dřívější době prováděny otevřenou cestou s nutností rozsáhlého operačního přístupu a poměrně velkého zásahu do tkání (svalů, vazů i skeletu) ramene. Dnes s pomocí artroskopu, speciálního instrumentaria (nástrojů) a speciálních implantátů lze tento výkon provést „zavřeně“ s minimálním poškozením těchto struktur tak, že cíleně zasahujeme na tkáni, kterou je třeba opravit.

Vyjmutí myšek z ramene -  jde o tělíska různé velikosti a původu (chrupavky, výstelka, kostní úlomek, částečka z vazu…), která v rameni volně putují a působí tak potíže při fungování kloubu. Při artroskopii lze tato za pomoci nástrojů k tomu uzpůsobených vyjmout.

Ošetřování poraněných chrupavek -  jde o poranění způsobená úrazem či opotřebením s pestrou paletou možností jak na chrupavce zasáhnout. Avšak i při všech těchto nových možnostech je znovuobnovení kvalitního kloubního povrchu (chrupavky) stále ještě plně nedosažitelné.

Ošetření poraněných svalů –  i zde jde většinou o poškození vzniklá jednorázovým či menším, leč opakovaným poraněním ramene při sportovních či pracovních úrazech. Jde o poranění úponových šlach svalů, nutných pro správnou funkci kloubu tzv. svalů „rotátorové manžety“. I zde jde o pestrou paletu poškození s různými možnostmi reparace artroskopickou či otevřenou cestou. Dle typu a stáří poškození s různou mírou úspěšnosti zákroku.

Zahlazení poškozených tkání -  vzhledem k tomu, že rameno je kloub s největším rozsahem pohybu v těle, dochází v něm k velkému namáhání stabilizatorů ramene (pasivní – skelet, vazy a chrupavky napomáhající udržet kloub „pohromadě“ v každé fázi pohybu a zátěže, aktivní – svaly rotátorové manžety a šlacha dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního). Dle typu poškození, pokud není toto určeno k reparaci (viz stabilizace ramene), se provádí  zarovnání potrhaných tkání mechanickou frézkou (shaver), eventuálně „odpaření“ poškozených tkání radiofrekvenčně (vaper).

Ošetření zbujelé výstelky při zánětech kloubu – zde je nutno rozlišit typ zánětu a podle toho pak i typ operačního výkonu. Pokud jde o zánět způsobený infektem (septický zánět), pak je třeba nejprve a co nejrychleji bakterii tento zánět způsobující vyhubit. K tomu slouží celá paleta opatření (antibiotika, znehybnění ramene, sledování laboratorních parametrů…). Při artroskopii pak zavedení „proplachové laváže“ tedy dvou trubiček do ramene a vyplachování kloubu sterilním roztokem, čímž  se daná bakterie z kloubu vymývá. Pokud jde o aseptický zánět – tedy zánět nezpůsobený mikroorganismem, je přístup jiný a ke zklidnění kloubu většinou používáme neoperačních (konzervativních) metod  = chlazení, protizánětlivé léky místně i celkově (tablety, čípky, injekce…), podle příčiny zánětu i další možnosti léčby. Zde v některých případech lze využít i artroskopie ramene a to k odstranění zmnožené výstelky (shaver, vaper – viz výše), dále je možno při artroskopii odebrat část takto postižené tkáně a odeslat k speciálním vyšetřením, čímž pak lze upřesnit příčinu onemocnění.

Odstranění subakromiální bursy a uvolnění prostoru pod nadpažkem – jde o operaci prováděnou artroskopem či otevřenou cestou, kdy s pomocí shaveru či vaperu odstraníme poškozenou výchlipku (váček) v oblasti nad kloubem vlastním a zároveň zvětšíme prostor v dané oblasti odstraněním části nadpažku. Tím dochází k uvolnění pohybu v kloubu samotném.


Hospitalizace a pooperační režim

Ve většině případů je pacient hospitalizován jeden den před operací. Po operaci opět ve většině případů jde pacient druhý den domů. K fixaci operovaného ramene se používají podle charakteru výkonu různé typy pomůcek a bandáží (šátkový závěs, ortézy k fixaci celé ruky, obvazy a dlahy).

Pacienty poté kontrolujeme při ambulantních návštěvách v nemocnici, na poliklinice zde v Havlíčkově Brodě  či v některé ambulanci  v okolí tak, aby pacient nemusel dojíždět na velké vzdálenosti (Žďár nad Sázavou, Kutná Hora, Jihlava, Chotěboř, Hlinsko v Čechách, Golčův Jeníkov), eventuálně u pacientů ze vzdálenějších regionů doporučíme postup pooperační péče pro místního ambulantního specialistu.

 

Charakter kloubu a typ výkonu též obvykle vyžaduje v různé míře pooperační rehabilitaci. Tuto doporučujeme a rozepisujeme v rámci ambulantních kontrol, případně pacientům doporučíme rehabilitaci za hospitalizace (lůžkové rehabilitační oddělení v nemocnici zde, Rehabilitační ústav Luže Košumberk apod.).

 

 

Závěr

Artroskopie ramene je dnes již plně etablovanou technikou, schopnou upřesnit diagnostiku onemocnění ramenního kloubu a v mnoha případech i efektivně zasáhnout léčebně. Metoda však jako u většiny jiných operačních a potažmo obecně léčebných opatření není určena k léčbě všech onemocnění ramene a proto je třeba její použití v každém případě řádně zvážit.

 

zpět

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg