8.8.2006

FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ PLIC

Úloha  dýchání je nezastupitelná a proto je zájmem každého pneumologa  vyšetřování funkcí tohoto důležitého ústrojí.
Funkční vyšetření plic je laboratorní metodou, která přináší nezastupitelné informace o příčinách nenormální plicní funkce. Je pro pacienta nenáročná, jednoduchá a  neomezeně opakovatelná.
Musí být prováděna proškoleným personálem a standardizovanými postupy.

                                                           

 

Funkční vyšetření plic je indikováno z následujících důvodů:
  1. stanovení diagnózy u přetrvávajícího kašle, dušnosti, tíhy na hrudi, abnormálního poslechového či rentgenového nálezu
  2. monitorování léčby - funkční vyšetření umožní nastavení optimální terapie u nemocných s chronickou obstrukční bronchitidou a astmatem
  3. stanovení průběhu a prognózy onemocnění - vyšetřením sledujeme dynamiku plicních funkcí, což je významným prognostickým ukazatelem u většiny plicních onemocnění
  4. v rámci předoperačního vyšetření - před operacemi hrudníku, rozsáhlými operacemi v dutině břišní nebo kardiochirurgickými výkony
  5. k posudkovým účelům - k posouzení pracovní schopnosti
  6. k preventivním účelům - před nástupem do rizikových profesí a k vyšetření rizikové skupiny kuřáků
Kontraindikována je spirometrie u nespolupracujících pacientů, při celkově těžkém stavu pacienta nebo při závažném infekčním onemocnění.

Vyšetření by nemělo být provedeno l hodinu po vykouření cigarety, po jídle a po expozici dráždivých látek nebo chladu (není-li to záměrem vyšetření).

Na našem  pracovišti provádíme vyšetření na celotělovém pletysmografu a na přístroji k vyšetření difúzní plicní kapacity firmy Jaeger, SRN.

 

 

 

Rutinně provádíme vyšetření spirometrické tzv.smyčka průtok - objem.

Dále provádíme:
  • bronchokonstrikční testy  - slouží ke zjištění bronchiální hyperreaktivity, tj.přechodné zúžení a omezení průchodnosti a zvýšení odporů v dýchacích cestách za využití léku histamin
  • bronchodilatační testy - slouží ke zjištění reverzibility obstrukce (vratnosti zúžení průdušek) způsobené stažením hladkého svalstva dýchacích cest
  • zátěžové testy
Ze specializovaných metod funkčního vyšetření plic vyšetřujeme odpory v dýchacích cestách, nepřímo měřitelné statické ventilační parametry, difúzní plicní kapacitu pro CO (transfer faktor) a plicní poddajnost.

Všechna popsaná funkční vyšetření plic běžně provádíme u hospitalizovaných ale i u ambulantních pacientů.

 

zpět

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg