27.7.2006

PALIATIVNÍ RADIOTERAPIE

Paliativní radioterapie, jako nedílná součást oboru radiační onkologie/radioterapie, je jednou ze základních metod komplexní onkologické léčby a její indikace je výsledkem rozhodnutí multidisciplinárního týmu. Jejími primárními cíli jsou odstranění symptomů choroby nebo jejich podstatné zmírnění, tedy zlepšení kvality života K dosažení těchto léčebných cílů využívá paliativní radioterapie ionizující záření, aplikované v předepsané dávce do přesně stanoveného objemu ve stanoveném frakcionačním schématu. Paliativní radioterapie může být indikována jako léčba samostatná nebo v kombinaci s jinou onkologickou modalitou.

U této léčby jsou postupy prakticky totožné jako u radioterapie radikální. Indikované a aplikované dávky ionizujícího záření jsou však nižší.
Volí se metody, které co nejméně pacienta zatíží a které budou mít co nejmenší akutní vedlejší účinky. Pokud se akutní nežádoucí účinky vyskytnou, mají být jen mírné intenzity a musí odeznít velmi rychle po ukončení radioterapie.

Častou možností paliativní radioterapie je protibolestivé ozáření nádoru nebo jeho metastázy. Analgetickou (protibolestivou) radioterapii na našem oddělení provádíme pomocí kobaltového ozařovače moderní konstrukce TERAGAM.
Zaměření (lokalizace) je prováděna na virtuálním CT-simulátoru.
Výpočet dávek je proveden specialistou na PC-výpočetní konzole.
Nejčastější počet dávek  ozáření je 5-10, což znamená 1-2 týdny, výjmečně je aplikace jednorázová.
Léčbu lze provádět při hospitalizaci a dle stavu i ambulantně.

zpět

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg