27.7.2006

PROTINÁDOROVÁ RADIOTERAPIE

Radioterapie je lékařské ozáření, jehož cílem je dosažení vysokého stupně místní kontroly nádoru a vyléčení pacienta. Může být indikována samostatně nebo jako součást multimodálního léčebného postupu (chirurgie, systémová chemoterapie apod.).
Radioterapie zahrnuje jak zevní radioterapii, tak brachyradioterapii (vnitřní ozařování).

Zevní protinádorovou radioterapii na našem oddělení provádíme pomocí kobaltového ozařovače moderní konstrukce TERAGAM.
Brachyterapii zajišťujeme v rámci kooperujícího pracoviště  v rámci  Komplexního onkologického centra Vysočina /KOC/– v Nemocnici Jihlava.

Pacienti jsou odesíláni k radioterapii po stanovení diagnózy onkologického onemocnění na základě rozhodnutí multidisciplinárního onkologického týmu nebo v souladu s multidisciplinárními léčebnými standardy pro jednotlivé onkologické diagnózy.
Indikaci k radikální radioterapii stanovuje lékař – radiační onkolog (radioterapeut se specializovanou způsobilostí  v oboru radiační onkologie) radioterapie. Pacient je o léčbě a jejich nežádoucích účincích plně informován a před zahájením léčby podepíše informovaný souhlas.

Před vlastním ozářením je provedena na CT- simulátoru lokalizace (zaměření), následuje určení ozařovaného objemu postiženého orgánu. Následně je proveden fyzikem oddělení výpočet ozařovacího plánu – rozvržení a distribuce dávek na počítači. Tento ozařovací plán je znovu na CT-simulátoru srovnán s reálnámi anatomickými strukturami pacientova těla a teprve je-li shoda zaměrení odsouhlasena lékařem radioterapeutem, je pacient nastaven na ozařovači a je mu aplikována první dávka.

Velikost celkové dávky, počet ozařovacích frakcí a celková doba ozařování  může být různá, je závislá od typu nádoru, jeho velikosti, celkového stavu pacienta či současné (konkomitantní) chemoterapie. Je nakonec závislá od celkové tolerance pacienta, zejména zdatnosti jeho krvetvorby.
Proto je nejméně 1x v týdnu každému ozařovanému pacientovi kontrolován krevní obraz.

U léčby zhoubných nádorů se počet ozáření nejčastěji pohybuje mezi 25 – 30, což znamená 5-6 týdnů.
Léčbu lze provádět při hospitalizaci nebo ambulantně, vždy s přihlédnutím ke stavu pacienta  a velikosti radiační zátěže.

zpět

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg