2.2.2006

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Pavel Longin
569 472 209
pavel.longin@onhb.cz
Vrchní sestra: Mgr. Gabriela Filipová Sabolová
569 472 296
gabriela.sabolova@onhb.cz


 

Zástupce primáře: MUDr. Jaroslav Chládek, EDIC
Vedoucí lékařka lůžkové stanice: MUDr. Marie Štěpánová
Vedoucí lékař anestezie: MUDr. Tomáš Joksch
Lékaři: MUDr. Prokop Straka
MUDr. Gabriela Bedrnová
MUDr. Jan Gretz
MUDr. Veronika Vondráková
MUDr. Jitka Mannová, PhD.
MUDr. Pavel Horký
MUDr. Jana Šteklová
MUDr. Jitka Satrapová
MUDr. Alena Miglecová - MD
MUDr. Jitka Kristan
MUDr. Eva Hospodková
MUDr. Tomáš Vítek
MUDr. Martina Soukopová
MUDr. Martin Kovář
MUDr. Bohuslava Lásková
MUDr. Michael Špilínek
MUDr. Hana Tajčová
MUDr. Miroslava Vytlačilová
Externisté: MUDr. Miloslava Straková
MUDr. Aleš Ošťádal
MUDr. Michal Švarc


Anesteziologické oddělení zajišťuje anestezie při operačních a některých diagnostických výkonech celkem na 12 pracovištích, denně nejméně na 7 operačních sálech. Resuscitační oddělení s 6 lůžky disponuje nejmodernější technikou k podpoře a náhradě základních životních funkcí. Ročně je na oddělení hospitalizováno zhruba 200 - 250 pacientů.


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.5, 2.nadzemní podlaží

Telefonické spojení:
lékaři 569 472 508
sestry 569 472 511

 

NABÍZÍME

Anesteziologie a resuscitace je obor, který poskytuje anesteziologickou a resuscitační péči a řeší chronickou a nesnesitelnou bolest.

Anesteziologii
Ročně podáme přes 7000 anestezií, z toho asi 15% regionálních (místních) a asi 80 porodních analgezií. Cílem je bezpečně a s co nejmenším ovlivněním organismu léčit a ošetřovat nemocného nebo poraněného v operačním a pooperačním období a zabránit či snížit výskyt komplikací. Naše péče zahrnuje vyšetření před anestezií, volbu nejvhodnějšího způsobu anestezie, vedení anestezie a kompletní zajištění nemocného v jejím průběhu, bezpečné probuzení, dohled a předání pacienta na JIP nebo standardní oddělení.

Kvalifikované anesteziologické týmy (lékař anesteziolog a anesteziologická sestra) podávají anestezii při léčebných i vyšetřovacích zákrocích na 12 pracovištích, jsou voláni k resuscitacím na všechna oddělení nemocnice a zajišťují příjmy polytraumat (vícečetná poranění) a pacientů se selháním životních funkcí na Emergency. V součinnosti s gynekologickým týmem dle přání rodičky provádí porodní analgezie. Pacientům po velkých operačních výkonech zajišťují tlumení bolesti s využitím svodné analgezie ( např. TAP blok tlumení bolesti po císařském řezu). Na všech pracovištích jsou přístroje ke sledování životních funkcí a anesteziologické přístroje, které pomáhají zajistit klidný a bezpečný průběh anestezie během všech zákroků.

Lůžková část anesteziologicko-resuscitačního oddělení
Léčebnou a ošetřovatelskou péči zajišťuje zkušený, odborný tým lékařů a sester. Od 7:00 do 15:30 se o pacienty starají 4 sestry a 2 lékaři, od 15:30 pak 4 sestry a 1 lékař. Oddělení je vybaveno moderní monitorovací technikou, dýchacími přístroji s odvykacími režimy, umělou ledvinou a dalším technickým vybavením. Veškeré vybavení splňuje všechna kritéria pro péči o kriticky nemocné. Sestra pečuje o jednoho maximálně o dva pacienty a to umožňuje u těchto nemocných, kteří jsou zcela závislí na naší péči, uplatnit co nejosobnější ošetřovatelskou péči s cílenou stimulací smyslových orgánů, tzv. koncept bazální stimulace.

 

PROVOZ ODDĚLENÍ

Počet lůžek
Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení je k dispozici 6 lůžek.

Návštěvy
Návštěvy jsou každý den od 15:00 do 17:00 hod. nebo dle domluvy.

INFORMACE PRO PACIENTY

Informace k porodní analgezii
Tlumení bolesti po sekci TAP blok
Koncept bazální stimulace
Informace pro rodinné příslušníky
Průvodce anestezií pro pacienty

Spektra péče

ambulance bolesti

anesteziologická ambulance

Publikujeme

nahoru

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg