3.7.2006

CHOLECYSTEKTOMIE

Cholecystektomií rozumíme operační odstranění žlučníku, v naprosté většině případů chorobně změněného - zpravidla v souvislosti s tvorbou žlučových kamenů, méně často růstem nádoru. Zdraví žlučník se odstraňuje výjimečně, např. v rámci jiné, rozsáhlejší operace na játrech či slinivce břišní.

V nekomplikovaných případech se žlučník odstraňuje laparoskopicky, to znamená pomocí zvláštních přístrojů a nástrojů, které umožní naplnění břišní dutiny plynem, pozorování operovaných útrob optickým přístrojem, z kterého se obraz elektronicky přenáší na televizní obrazovku - optický přístroj i pracovní nástroje se do dutiny břišní zavádějí poměrně tenkými trubičkami propíchnutými stěnou břišní (trokary, průměr nejčastěji 5,5 a 11mm).

V případech složitějších, například při rozsáhlém jizvení kolem žlučníku, neprůchodnosti velkých žlučovodů, podezření na nádorové změny, se žlučník odstraňuje tzv. klasicky, způsobem "otevřeným" - břišní stěna se prořízne tak, aby byl zjednán dostatečný přístup ke žlučníku i přilehlým útrobám (na našem oddělení nejčastěji šikmým řezem pod pravým žeberních obloukem nebo řezem ve střední čáře nad pupkem).

Po zpřístupnění oblasti žlučníku, ať již laparoskopicky či otevřením dutiny břišní, operující vyhledá vývod žlučníku a jeho přívodné cévy, zajistí je svorkami, později uzavře podvazy, žlučník od nich odstřihne a postupně ho odřeže, odstříhá či vyloupne z jeho lůžka v játrech, krvácení z takto vzniklé rány zastaví zahřátím pomocí elektrického proudu (vytvořeného speciálním přístrojem) či stehů.

V případech spojených s neprůchodností žlučovodů si navíc zajistí přístup k hlavnímu žlučovodu, který vyšetří a příčinu neprůchodnosti pokud možno odstraní (vyjme kámen ze žlučovodu, uvolní zajizvené ústí žlučnovodu do dvanáctníku). Nemůže-li tak učinit (například pro neodstranitelný nádor uzavírající hlavní žlučovod), zajistí odtok žluči do střeva napojením průchodné části žlučovodu na přilehlý úsek dvanáctníku, žaludku nebo na upravenou kličku tenkého střeva. Vyskytují se bohužel i případy, kdy ani takový výkon pro pokročilost onemocnění není proveditelný. Následně operující ověří, že nikde neuniká podstatné množství krve či žluči a že během operace nebyly poraněny jiné útroby. Zpravidla zavede do operované oblasti hadičku (drén) k odvádění případných výměšků a uzavře ránu či ranky ve stěně břišním stehem.

Z možných komplikací cholecystektomie nutno uvést zejména výrazné krvácení, poranění hlavních žlučovodů, poranění jiných útrob, poruchy hojení operační rány a poruchy činnosti střev, samozřejmě je třeba počítat i s komplikacemi vyskytujícími se po kterémkoli závažnějším operačním výkonu např. záněty žil, vmetnutí krevních sraženin ze žil do plicní tepny, zápal plic, srdeční infarkt, mozková mrtvice.

Budeme se nadále snažit, aby cholecystektomie a další operační výkony u nás provedené splnily svůj cíl a pacienti opouštěli naši nemocnici spokojeni.

 

zpět

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg