29.6.2006

RESEKCE JATERNÍ TKÁNĚ (odstranění části jaterní tkáně)

Provádí se nejvíce pro postižení jaterní tkáně nádorem, zhoubným či nezhoubným. Nejčastějším postižením, které řeší současná chirurgie, je postižení rozsevem (metastasami) jaterními z nádorů především v oblasti zažívacího traktu a ponejvíce střeva tlustého.

Jaterní resekce mají ve světě cca 30ti letou tradici, i když opravdu běžné se stávají posledních 15 let. Jedná se o vytnutí různé části (až 70 %) jaterní tkáně postižené nádorem.

V předchorobí je často dřívější operace střev pro zhoubný nádor, ale ve více než 30 % je nález metastas jaterních současný (synchronní) s nálezem na střevu. Tento stav patří k nejvážnějším a velmi významně určuje prognosu onemocnění.

K operačnímu výkonu je pacient chystán velmi pečlivě především vyšetřením, které má za úkol vyloučit postižení jiných orgánů popř. uzlin v dutině břišní i jinde (plíce, kosti atd.). Při současném postižení dalších orgánů není odstranění jaterní tkáně s metastasou smysluplné.

Pacient je po pečlivém vyšetření, po proběhlé konzultaci v onkologickém teamu, popř. s konsiliárním vyjádřením odborníků interních oborů, rentgenologie a anesthesiologů a po seznámení s okolnostmi hospitalizován na našem oddělení.  Vše je chystáno včetně krevních testů, CT, sonographie a dalších potřebných vyšetření k operačnímu výkonu.

Operační výkon počíná otevřením dutiny břišní, kdy provádíme pečlivé vyšetření jednak manuálně a jednak ultrazvukovým přístrojem. Vyšetření stanovuje rozsah nádoru a jeho co nejpřesnější lokalizaci vzhledem k důležitým strukturám jaterní tkáně.

V dalším počíná vlastní resekce, tedy odstranění nádoru se zdravým lemem jaterní tkáně cca 2 cm.Tento postup je možný mnohým způsobem, ale poslední dobou se osvědčily přístroje, jejichž cena je sice vysoká, ale jejich přítomnost zaručí dobrý přehled  a zmenší krevní ztráty, které jsou - zvláště při větších resekcích -  významné.

Postupujeme pomocí ultrazvukového disektoru a aspirátoru CUSA, dalším pomocníkem je ultrazvukový skalpel. K ošetření zbývající jaterní plochy (resekční) slouží koagulace v argonovém prostředí. Operace trvají od 2 do 6 hodin. Při operaci je nutné vysoké soustředění, patřičné znalosti a praxe. Při operaci i po ní je nutno projít četnými úskalími a překonat možné komplikace. Mezi ně patří krvácení, hnisání, žlučové píštěle a celkové komplikace, které hrozí vždy - tj. plicní embolíí, poruchou krevní srážlivosti, infarktem srdečního svalu atd. V příznivém případě hojení bez komplikace je pacient propuštěn řádově ve dnech a dále je sledován na onkologii a naší indikační poradně. Často následuje léčba chemotherapií.

Na našem oddělení se tyto vysoce specialisované výkony provádějí 7 let a výsledky jsou srovnatelné s celosvětovými statistikami velkých center. Své znalosti jsme čerpali z návštěv německých i rakouských klinik (prof. Pichlmayer, prof. Bodner) a v naší republice především z plzeňské kliniky (prof. Třeška).

Výkony jsou u nás standardizovány, pravidelně sledujeme výsledky a podrobujeme je srovnání s klinickými soubory. Je nutno však říci, že ne každý nádor je možno z jater odstranit, je nutno si  uvědomit, že i když výsledky jsou povzbuzující, ne každá resekce znamená vyléčení nemocného.

 

zpět 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg