14.6.2006

GLAUKOMOVÁ PORADNA

Glaukom neboli zelený zákal je chronické, progresivní onemocnění, při kterém dochází k poškozování zrakového nervu a v případě neléčení k oslepnutí oka. Ačkoliv se může vyskytnout i  u mladých a zdravých jedinců, jeho výskyt je daleko častější u lidí ve vyšším věku. V celé populaci se vyskytuje ve 3%, jedná se o celkem běžné oční onemocnění. Na zeměkouli je asi 7 miliónu lidí slepých na obě oči důsledkem glaukomu.

Poškození zrakového nervu vzniká působením několika faktorů, ty nejdůležitější jsou zvýšený nitrooční tlak a snížené krevní zásobení oka. Důležitou roli hrají anatomické oční struktury, které jsou u každého pacienta individuální. Glaukom je nebezpečný tím, že pacient postupnou ztrátu zraku vůbec nemusí zpozorovat a uvědomit si, i když je nález na jeho očním nervu postiženého oka už jednoznačně patologický. Včasné odhalení tohoto onemocnění je tedy naprosto zásadní pro zahájení léčby, která má předejít dalšímu poškozování nervových vláken. Často je glaukom zachycen při rutinní oční prohlídce, kdy si pacient přijde pro brýle na čtení okolo 40 let věku. Po překročení této věkové hranice by každý člověk měl být pravidelně kontrolován oftalmologem, u lidí s výskytem zeleného zákalu v rodině jsou nutné častější prohlídky.

U všech glaukomatiků (tj. pacientů s prokázaným zeleným zákalem) je v rámci naší poradny vyšetřován visus, přední segment oční, oční pozadí, měřen nitrooční tlak a pravidelně kontrolován rozsah zorného pole (toto vyšetření se nazývá perimetr a je důležitým diagnostickým nástrojem). K dispozici máme dále měření centrální tloušťky rohovky a vyšetření HRT.

HRT = Heidelberg retina tomograf je vyšetření, které za pomoci laserového paprsku podrobně zobrazí papilu zrakového nervu a odhalí i velmi nepatrné změny, které by lékař nebyl schopen postřehnout svým zrakem. Tato výborná zobrazovací technika není běžná v ambulantní oftalmologické praxi, požizovací cena přístroje je vysoká a pacienti formou sponzorského daru platí za vyšetření obou očí 500,- Kč. Hodnocení změn terče zrakového nervu je velmi důležitým diagnostickým kritériem při vyšetřování pacienta se zeleným zákalem.

Jakmile se jednou u pacienta glaukomové poškození objeví, nemůže být zcela vyléčeno - nelze obnovit již odumřelé nervové buňky. Snahou lékaře je zastavit další poškozování a uchovat kvalitu pacientova života.

3 strategie v léčbě glaukomu jsou:
  • snížení a stabilizace nitroočního tlaku
  • stabilizace oční perfúse
  • neuroprotekce - tj. ochrana nervových buněk před dalším poškozením
Nitrooční tlak může být snížen lokální léčbou - kapky, laserovým zákrokem nebo operačním výkonem.

Neexistují obecně platná pravidla, kdy zvolit kterou cestu, léčba každého pacienta je individuální.

 

zpět

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg