13.4.2006

KONCEPT BAZÁLNÍ STIMULACE

 Mnozí  pacienti se ve své těžké nemoci stávají zcela závislými na péči lékařů a sester,  proto se na našem oddělení  snažíme o co nejosobnější ošetřovatelskou péči,  která   pacientům umožní znovu vnímat a cítit své tělo, naučí je komunikovat s okolím beze slov,  pomůže jim při orientaci v prostoru a čase. Tato péče se odborně nazývá bazální stimulací  (bazální proto, že stimuluje základní lidské smysly)  a jejím cílem je pomoci pacientovi složité období hospitalizace co nejlépe zvládnout a dát mu pocit jistoty.

Chceme-li, aby se nám tato péče dařila, je nutné znát co nejvíce o osobě pacienta,  o jeho  zvycích, povaze, zájmech, o tom co má rád a co snáší špatně.  Tyto informace se  snažíme získat pomocí dotazníku, který dáváme vyplnit rodinným příslušníkům.  

Proto, aby se pacient mohl cítit bezpečně a jistě,  je vhodné, aby měl kolem  sebe známé věci   -  toaletní potřeby, které je zvyklý používat ( kartáček a pastu na zuby,   ústní vodu, tělové mléko, holící potřeby, parfém atp.) , hodinky , brýle,  oblíbené předměty (fotografie, obrázky dětí, hrneček, polštářek, ponožky  na spaní atd.) rádio, přehrávač CD. Jako vnější doplnění přispívající k pocitu bezpečí máme teplými barvami vymalované pokoje s barevnými závěsy, používáme příjemné polohovací pomůcky.
Při komunikaci s pacientem a při péči o něj dodržujeme Desatero bazální stimulace.

DESATERO BAZÁLNÍ STIMULACE
  1. Přivítejte se a rozlučte se s pacientem pokud možno vždy stejnými slovy
  2. Při oslovení se ho vždy dotkněte na stejném místě (ruka, paže)
  3. Hovořte zřetelně, jasně a ne příliš rychle
  4. Nezvyšujte hlas, mluvte přirozeným tónem
  5. Dbejte, aby tón vašeho hlasu, vaše mimika a gestikulace odpovídaly významu vašich slov
  6. Při rozhovoru s pacientem používejte takovou formu komunikace, na kterou byl zvyklý
  7. Nepožívejte v řeči zdrobněliny
  8. Nehovořte s více osobami najednou
  9. Při komunikaci s pacientem se pokuste redukovat rušivý zvuk okolního prostředí
  10. Umožněte pacientovi reagovat na vaše slova

 

 

 

zpět

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg