12.4.2006

MALÉ INVAZIVNÍ DIAGNOSTICKO - TERAPEUTICKÉ METODY

Jaké jsou indikace k provedení výkonu?
 • stenóza hrdla děložního
 • krvácení při poruchách uterinního cyklu
 • krvácení při polypech a submukozních myomech
 • krvácení při prekancerózách a karcinomu hrdla děložního a endometria
 • krvácení při reziduích po nekompletních potratech
 • odstranění zmlklého těhotenství
 • pří poporodním krvácení, z tzv. placentárních polypů

Jaký výkon Vám bude proveden?

 • dilatace a kyretáž děložního hrdla
 • dilatace a kyretáž děložního hrdla spojené s kyretáží endometria
 • dilatace a kyretáž děložního hrdla spojené s biopsií endometria
 • dilatace a kyretáž děložního hrdla spojené s ablací polypů hrdla a dutiny děložní
malé invazivní metody.JPG

Vzhledem k tomu, že se jedná o bolestivý zákrok, provádí se většinou v celkové anestezii příp. epidurální, spinální a následném sledování na stacionáři nebo při krátkodobé hospitalizaci.

Jakým způsobem se zákrok provádí?

hysterometrie => dilatace => abraze => abtorze
Zákrok se provádí v celkové anestezii, po předchozím bimanuelním vyšetření a vyšetření v zrcadlech po pečlivé dezinfekci zevních rodidel a pochvy.Vlastní hysterometrie- měření délky dutiny děložní a cervixu se měří kalibrovanou sondou z kovu a uvádí se v cm. Současně se lze sondou orientovat v dutině děložní při její deformaci. Dilatace cervikálního kanálu se provádí nejčastěji klasickými Hegarovými dilatátory(postupně od nejslabších dilatátorů). Abrazi cervikálního kanálu a dutiny děložní provádíme klasickými ostrými kyretami podle velikosti dilatace.Ablace polypů kanálu cervikálního a endometria se provádí kleštěmi s ukroucením jeho stopky – abtorzí.
Materiál získaný kyretáží  a abtorzí odesíláme k dalšímu vyšetření (cytologické, kultivační)

Jaké komplikace mohou nastat?
 • poranění svaloviny cervixu nebo jeho natržení
 • perforace stěny dutiny děložní s následným poraněním orgánů v malé pánvi (střevo, močový měchýř, velké cévy)- dle rozsahu je možné dále postupovat konzervativně za současného sledování pacientky,  v některých případech je nutná verifikace laparoskopicky nebo laparotomicky s následným chirurgickým ošetřením poranění
 • krvácení ze zbytku stopky polypů lze většinou zvládnout uterotoniky ( léky stahujícími dělohu) a hemostyptiky ( léky stavějící krvácení) nebo tamponádou dutiny děložní
S čím je nutno dále počítat?
 • krvácení z dělohy jako následek nitroděložního zákroku různé intenzity
 • při krvácení z možného poranění velkých cév je nutno počítat s krevní transfůzí, která přináší rizika typická pro krevní transfůzi
 • infekce, které nastaly již před zákrokem a nebo zákrok komplikovaly, jsou léčeny antibiotiky, ojediněle mohou končit následným zákrokem ev. operací

zpět

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg