12.4.2006

POROD DO VANY

Porodem do vody se rozumí takový průběh závěrečné fáze porodu, kdy se hlavička novorozence i celé jeho tělo porodí pod úrovní vodní hladiny.
Dítě je vybaveno dýchacím reflexem, který nastoupí až po kontaktu obličeje plodu se vzduchem po vytažení  dítěte z vody. Proto je tento způsob vedení porodu považován za bezpečný, jedná-li se o zcela normální průběh těhotenství a porodu.

Jaké jsou podmínky pro způsob vedení porodu do vody ?
 • 1 plod v poloze podélné hlavičkou
 • ukončený 38. týden fyziologické gravidity
 • fyziologické CTG (záznam akce srdeční plodu)
 • čirá plodová voda
 • nepřítomnost krvácení
 • fyziologické anatomické poměry rodičky (pánevní rozměry, výška, váha)
 • rodička bez zvýšené tělesné teploty a známek zánětu
 • dravá rodička – nepřítomnost interních či jiných chorob, které by tento způsob porodu vylučovaly ( hypertenze, epilepsie, diabetes mellitus, cévní onemocnění matky …aj.)
 • spolupracující rodička
Možnost vedení porodu do vody stanoví  vždy  porodník při  přijetí rodičky k porodu.

Rodička před vstupem do lázně musí být vyprázdněná (očistné klyzma, Yal) a osprchovaná.

Při vlastním porodu je přítomen porodník, porodní asistentka, dětský lékař a dětská sestra.

Dojde-li v kterékoliv fázi porodu k neočekávaným komplikacím, je nutno okamžitě pobyt ve vodě ukončit  a  uposlechnout doporučení odborného personálu o vedení porodu jiným způsobem.

porod do vany.JPG

 

 

 

 


 

Jakým způsobem probíhá porod při  využití porodnické vany?

Pokud se maminka rozhodne využít při porodu pobytu ve vaně, vyčká se rozvinutí pravidelných kontrakcí a při brance 2-3 cm vstupuje rodička do vany. Ve vaně si teplotu vody může regulovat sama – v průměru se teplota vody pohybuje kolem 38 stupňů Celsia. Teplo působí hlubokou relaxaci (uvolnění) a další rychlejší dilataci (otevírání) porodních cest. Někdy porodní činnost ve vaně ustává, kontrakce jsou málo intenzivní, proto se  často přistupuje k medikamentóznímu ovlivnění oxytocinem. Srdeční ozvy plodu jsou sledovány kvalifikovaně rovnocenně jako mimo vanu. Pokud dochází k porodu ve vodě, žena rodí v polosedě se zapřenýma nohama o okraj vany, v případě s podpůrným držením partnera. Porodní asistentka klečí vedle vany. V klidu pozoruje prořezávání hlavičky. Při kontrakci rodička napomáhá vypuzení plodu tlačením. Pozitivním efektem pro rodičku u takto vedeného porodu je úleva při bolesti i možnost měnit polohu těla v průběhu porodu. Výhodou je i méně častý nástřih hráze (epiziotomie). Hlavička i celé tělo novorozence se rodí pod vodní hladinu. Po porodu zachytí dítě porodní asistentka  a s nepřerušeným pupečníkem jej přiloží k prsu. Matka si může dítě hladit a omývat teplou vodou. Pupečník se nechá dotepat, teprve poté se přistupuje k jeho přerušení. Po porodu placenty v již vypuštěné vaně se přistupuje k poporodní revizi porodních cest na vyšetřovacím stole.

Jaká jsou možná rizika porodu ve vaně?
 • peripartálně mateřská i novorozenecká infekce
 • embolie  matky krevní sraženinou, event. vodou
 • hypoxie plodu
 • aspirace vody novorozencem
 • v  ojedinělých případech rozsáhlejší poranění porodních cest rodičky

zpět

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg