12.4.2006

CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Jestliže je normální průběh porodu nemožný a je zatížen nebezpečím pro pacientku a pro její dítě, je jedinou možností císařský řez.

Kdy je císařský řez nutný?

Císařský řez má z lékařského hlediska smysl a nebo představuje jedinou možnost porodu, pokud:
 • je nepoměr mezi hlavičkou plodu a porodními cestami
 • nastává předčasné odlučování lůžka – placenty
 • placenta již není schopna vyživovat plod
 • příčná poloha plodu
 • konec pánevního plodu spojen s jinou komplikací
 • placenta brání spontánnímu porodu (placenta praevia)
 • v průběhu porodu nastala neočekávané komplikace, která ohrožuje život dítěte
 • nastala určitá, ponejvíce vrozená onemocnění dítěte
Po zvážení těchto okolností a jednotlivých možností porodu,  radíme pacientkám ukončit těhotenství císařským řezem

Jak bude císařský řez proveden?

 • v celkové anestézii
 • v regionální anestézii (spinální, epidurální)
císařský řez.JPG

Provedení císařského řezu:

Kožní řez je veden těsně nad hranicí pubického ochlupení. Nejprve je otevřena dutina břišní. Poté je odsunut močový měchýř a otevřena dutina děložní. Následuje porod dítěte, placenty a plodových obalů. Stejným způsobem je dutina břišní uzavřena. Při neočekávaných nálezech na děloze je někdy nutno vést řez méně typickým způsobem, a nebo původní řez rozšířit. Při neztišitelném krvácení, způsobeném neočekávanými komplikacemi je ve velmi ojedinělých případech nutno odstranit celou dělohu. Následkem tohoto výkonu je celoživotní sterilita.

Jaké komplikace mohou nastat?
 • poškození ostatních orgánů – cév, močového měchýře, střeva, močovodu, nervu – toto riziko je zvýšeno zejména po předchozích výkonech – operacích malé pánve
 • v ojedinělých případech může dojít k poranění dítěte
 • při velkém krvácení je nutno počítat s krevní transfúzí, která přináší rizika typická pro krevní transfúzi
 • po operaci může nastat krátkodobé zhoršení vyprazdňování močového měchýře
 • infekce, které nastaly již před operací a nebo operaci komplikovaly, jsou léčeny antibiotiky, ojediněle mohou končit následnou operací
 • ve velmi vzácných případech může dojít k neprůchodnosti střevní (ileu) , nebo cévní (trombóze a následné embolii), kde oba tyto stavy mají složitější příčiny a vyžadují další léčbu
 • nedokonalé zhojení kožní jizvy nastává rovněž velmi vzácně a lze je upravit následnou plastickou operací
Je císařský řez nebezpečný pro dítě?

Ve srovnání se spontánním porodem nepředstavuje významnější riziko, dítě může být po celkové anestézii „více unavené“.

Má císařský řez vliv na další těhotenství?

V zásadě je spontánní porod po císařském řezu možný.

zpět

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg