25.6.2018

Pacienty před totální endoprotézou edukujeme

Edukační setkání pro pacienty před TEP - totální endoprotézou

Další setkání se uskuteční:  25. července 2018 od 14:00 hod. - 6. NP hlavní lůžkové budovy nemocnice.

Totální endoprotéza - náhrada kloubu je velkým operačním zákrokem. Pacienti se jej často obávají a mají celou řadu otázek. Protože žádný edukační leták nemůže nahradit osobní komunikaci s pacientem a dát mu prostor zeptat se na vše, co jej zajímá, rozhodl se personál ortopedického a rehabilitačního oddělení naší nemocnice uskutečnit každou poslední středu v měsíci osobní setkání se zájemci a formou prezentace, videí a osobního rozhovoru dostatečně informovat pacienty o tom, co je čeká před operací, v průběhu i po ní.

Chirurgické operace často znamenají pro pacienty velkou psychickou zátěž. Pacient neví, co ho čeká, a často trpí obavami, úzkostí a nejistotou.  Psychické rozpoložení pacienta je navíc velice důležitým aspektem pro léčbu. Stres je však v mnoha případech zcela zbytečný a pramení z neznalosti a nedostatku informací. Co s tím? Poskytnout předem maximum informací. "Pacienti se dozví jaká předoperační vyšetření musí podstoupit před TEP kolene, kyčle či reimplantací kloubu, co potřebují při přijetí k operaci, jak probíhá hospitalizace, příprava na operační výkon i následná rehabilitace. Především chceme osobním kontaktem rozptýlit jejich obavy ze zákroku, z toho, co je čeká," shrnula cíle setkání vrchní sestra ortopedického oddělení Jana Hochmanová.

Forma tištěných edukačních materiálů nám dlouhodobě připadá jako nedostačující forma pro komunikaci s našimi pacienty. Naše nemocnice si zakládá na osobním přístupu ke každému pacientovi a chceme jim věnovat čas a dát jim prostor pro dotazy.  Pacienti se nemusí objednávat, zkrátka přijdou na setkání a my se jim budeme věnovat.

Co je tedy cílem pravidelných setkání? Připravit pacienty k plánovaným velkým ortopedickým výkonům - náhrada ramenních, kyčelních a kolenních kloubů

 Co se pacienti dozví?

  • Příprava k hospitalizaci po stanovení termínu operačního výkonu, nutná předoperační vyšetření
  • Co si vzít s sebou k hospitalizaci a jak hospitalizace probíhá
  • Předoperační příprava a bezprostřední příprava k operaci
  • Jak probíhá operace samotná a následná pooperační péče
  • Rehabilitace po totální endoprotéze

Na koho se můžete obrátit pro více informací?  vrchní sestra ortopedického oddělení - Jana Hochmanová, tel. 569 472 515, email: jana.hochmanova@onhb.cz

Další informace o všech operačních zákrocích prováděných na ortopedickém oddělení lze nalézt webových stránkách pod ortopedickým oddělením.

Klikni na: http://www.onhb.cz/article.asp?nDepartmentID=34&nArticleID=1386&nLanguageID=1

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NHB, petra.cerno@onhb.cz

Projekt IROP

 

Akce měsíce

4D ultrazvuk V provozu

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Práva pacientů přeložená do znakového jazyka

naleznete zde

Nemocniční STOPAŘ

zde

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg