10.4.2006

CHEMOTERAPIE

 Chemoterapie znamená aplikaci protinádorových léků – cytostatik.


Typy protinádorové léčby

Aplikace léků je prováděna jednak po chirurgickém zákroku -  zde snižuje riziko vzniku recidivy nemoci, neboť ničí mikroskopická, pro chirurga neviditelná ložiska v místech hlavního nádoru. Také nádorové buňky, které se uvolní v průběhu odstraňování nádoru z těla, jsou touto léčbou ničeny. 
V některých případech podáváme chemoterapii ještě před operačním zákrokem ve snaze zmenšit nádor a umožnit jeho lepší odstranění.  V léčbě nádorů krevního systému je chemoterapie hlavní léčebnou metodou.

Podání chemoterapie

Chemoterapie se nejčastěji aplikuje ve formě nitrožilních infuzí nebo tablet, v různých léčebných schématech , které se řídí standardními postupy. Některá cytostatika aplikujeme přímo cíleně k postiženým orgánům např. do močového měchýře ( laváž) nebo do tzv. portu , který vede do jaterní cévy ( léčba jater-
ních metastáz), do páteřního kanálu. Léčebná schémata jsou pro každý nádor různá , s různým počtem aplikovaných cytostatik a různým časovým rozvržením. Dané léčebné schéma je vždy s pacientem event. s jeho rodinou podrobně probráno. Aplikace je prováděna v cyklech s různě dlouhou pauzou mezi dvěma cykly. Celkový počet cyklů je většinou 6 - dle  zvoleného schématu. Celková doba cytostatické léčby je většinou kolem ½ roku.
Léčba chemoterapií probíhá jednak při hospitalizaci  nebo ambulantně – dle zvoleného režimu , dle možností pacienta.

Nežádoucí účinky cytostatické léčby – nejčastěji se vyskytující
 • nevolnost a zvracení  
  Vlivem vysoce účinných léků aplikovaných před vlastní aplikací a event. i po aplikaci ke zvracení nedochází. Zde je nutná spolupráce pacienta – v průběhu  aplikace chemoterapie  zvolit lehkou stravu, hojně tekutin bez „bublinek“, nepít alkohol
 • změny krvetvorby 
  Dochází  k  poklesu především  bílých  krvinek , které  přináší  pro  pacienta  větší  náchylnost k infekcím.  Je mu doporučeno vyhýbat se kolektivu  lidí (obchody , divadla ), odpočívat  a zvýšit přísun vitamínů. K  největšímu poklesu krvinek  dochází  7-10 den po  aplikaci. Při  změně stavu pacienta – teplotě , nachlazení je  nutné informovat lékaře. Při  teplotě nad 38st.C , výrazném snížení bílých  krvinek jsou pacientovi  aplikovány  podkožní  injekce  a většinou  je  krátkodobě přijat  k hospitalizaci  s nutností izolace na pokoji. K  event. poklesu  krevních  destiček  dochází kolem 10-15 dne , výrazné  snížení se  může projevit  krvácením z  nosu,  do moči  (narůžovělá moč), stolice,  kůže,  očních   spojivek  apod. O  tomto  příznaku  je   vždy   nutné   informovat ošetřujícího lékaře.
 • ztráta vlasů
  – není pravidlem u každého léčebného schématu. Pokud k ztrátě dojde, pacient obdrží poukaz, který  slouží  k částečné  úhradě paruky  hrazené  ze  zdravotního  pojištění  a  je mu  sestrou předán adresář míst , kde si je možno paruku vybrat. Ztráta vlasů je pouze dočasná.
 • záněty dutiny ústní
  - projeví  bolestmi  při  polykání, v závažnějších  případech afty. Bílý povlak může  ukazovat na vznik plísňového onemocnění. Pokud tento nežádoucí účinek omezuje příjem tekutin a potravin, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře 

Pojmy se kterými se v průběhu chemoterapie můžete setkat

série  chemoterapie  = 1 léčebný cyklus např. Den 1-5 ( dny kdy probíhá chemoterapie např. od pondělí do pátku ) a 3 týdny pauza (poté se opět opakuje Den 1-5 a 3 týdny pauza….)
„kapačka“ – infuze
KO+ diff. = krevní obraz s diferenciálem (rozpočtem bílých krvinek)

Kam se obrátit s dotazy

tel. 569 472 513
e-mail: ivana.havlickova@tiscali.cz

zpět

Projekt IROP

 

Akce měsíce

 Inkontinenční poradna 

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg