24.3.2006

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Primář:

MUDr. Abdulwasya Al Mawiri, Ph.D. 
569 472 212
abdulwasya.almawiri@onhb.cz

Vrchní sestra:

Mgr. Petra Chymová Dis.
569 472 346
petra.chymova@onhb.cz


Zástupce primáře: MUDr. Dana Hejsková
Lékaři: MUDr. Jiří Kubena
MUDr. Aleš Bílek
MUDr. Josef Málek
MUDr. Ladislava Málková
MUDr. Miroslav Liška
MUDr. Monika Kasalová
MUDr. Eva Pěkná
MUDr. Helena Štursová
MUDr. Karel Peterka
MUDr. Jiřina Moravcová-Kotyzová
MUDr. Petr Třeštík
MUDr. Dan Bílek
MUDr. Jiří Štefánek ml.
MUDr. Aneta Marešová
MUDr. Zdeněk Štěrba
MUDr. Barbora Šafářová
MUDr. Kateřina Vencová
MUDr. Aneta Doležalová
MUDr. Lucie Suchánková
MUDr. Lucie Kabrdová - MD
MUDr. Anežka Kavalírová
MUDr. Michal Vomela
MUDr. Lucie Mičková - MD
MUDr. Adam Polívka
Externisté: MUDr. Jiří Štefánek str.
MUDr. Vratislav Schuller
MUDr. Markéta Chaurová
MUDr. Terézia Šťastníková


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.2

Telefonická spojení:
Stanice JIP a intermediální péče (2.NP.) 569 472 361 569 472 504
staniční sestra Bc. Ivana Bártová
Stanice mužů L (4.NP.) lékař 569 472 359
staniční sestra Mgr. Lucie Veselovská, Dis. sestry 569 472 358
Stanice žen A (3.NP) lékař 569 472 501
staniční sestra Bc. Pavla Štolfová sestry 569 472 502
Stanice žen B (4.NP.) lékař 569 472 588
staniční sestra Mgr. Soňa Niklová sestry 569 472 587

NABÍZÍME

Interní oddělení poskytuje péči v celém rozsahu vnitřního lékařství. Rozvíjíme zejména kardiovaskulární, gastroenterologický a metabolický program. V péči o nemocné se srdečním onemocněním těsně spolupracujeme se špičkovými pracovišti, zejména s IKEM Praha a FN v Hradci Králové. Zabýváme se diagnostikou a léčbou akutních i chronických forem ischemické choroby srdeční, srdečním selháváním, poruchami srdečního rytmu a závažnějšími formami tromboembolické nemoci. Významně byl rozšířen a posílen ambulantní kardiologický úsek. Byla vybudována a moderní technikou vybavena echokardiografická laboratoř. Jsme screeningové pracoviště v programu screeningu kolorektálního karcinomu.

Byly zřízeny tyto speciální poradny:

  • pro ischemickou chorobu srdeční
  • pro pokročilé srdeční selhávání
  • pro hypertenzi, zejména zaměřená na rezistentní formy
  • pro srdeční vady
  • arytmologická
  • metabolická, zejména zaměřená na poruchy lipidů

Trvale zabezpečujeme péči o nemocné s nádorovými onemocněními (tumory tlustého střeva, plic, ledvin, generalizované nádory při neznámém primárním ložisku), které jsou u nás poprvé diagnostikovány. Navrhujeme další řešení těchto situací a zajištění péče v rámci spolupráce s ostatními odděleními nemocnice či s pracovišti vyššího typu.  Do rutinní klinické praxe jsou zaváděny nejmodernější diagnostické a léčebné metody, často v kooperaci s ostatními odděleními našeho ústavu.
Dbáme o těsné kontakty s praktickými lékaři a odbornými specialisty z regionu, kterým vytváříme kvalitní lůžkové zázemí. Bezproblémová je i spolupráce se spádovými pracovišti následné péče. 

PROVOZ ODDĚLENÍ

Oddělení se člení na:

  • Jednotku intenzivní péče, zde je 13 akutních JIP lůžek sloužící nejen pacientům interního oddělení, ale současně i pacientům z ostatních oborů, zvláště pak těm, kteří mají závažné problémy či komplikace při hospitalizaci po interní stránce. Při této stanici pracuje již několik let také kardiostimulační středisko.
  • Stanice žen A – INTSJ – standardní ošetřovací stanice o 25 lůžkách
  • Stanice žen B – INTSK – standardní ošetřovací stanice o 21 lůžkách
  • Stanice mužů C – INTSL - standardní ošetřovací stanice o 27 lůžkách

Návštěvy
Po dohodě se službu konající sestrou i mimo běžnou návštěvní dobu, která je denně od 14:00 do 16:00.

Co s sebou
K pobytu na oddělení si pacient s sebou vezme občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, aktuální seznam užívaných léků, zprávy z posledního vyšetření, doporučení od praktického lékaře, zprávy z vyšších pracovišť, obvyklé osobní a hygienické potřeby.

Co nechat doma
vyšší finanční obnost, cennosti

Informace o zdravotním stavu
Informace o zdravotním stavu pacienta podává ošetřující lékař v PRACOVNÍ DNY od 14:00 hod. do 15:00 hod., o svátcích, v sobotu a neděli pouze u akutních stavů a zhoršení stavu pacienta. V době pohotovostní služby (od 15:30 hod. do 7:00 hod.) jsou informace podávány pouze při závažné změně zdravotního stavu. Telefonické informace není možné v souladu s celonemocniční směrnicí podávat. Ve výjimečných případech (po předchozí osobní domluvě) mohou být ošetřujícím lékařem informace podány a to kontaktní osobě v době od 9:00 hod. do 10:00 hod. na tel. čísle, které obdržíte od ošetřujícího lékaře.

INFORMACE PRO PACIENTY

Spektra péče

Zavedení (implantace) trvalého kardiostimulátoru
Nové přístrojové vybavení laboratoře funkční diagnostiky interního oddělení
Péče o pacienty se srdečním selháním
Provádíme bazální stimulaci
 

ambulance

fotogalerie

nahoru

 

Info - koronavirus

 

OČKOVACÍ CENTRUM

 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg