17.3.2006

SPOLEČNÉ LABORATOŘE

Primář: MUDr. Petr Linhart
569 472 227
petr.linhart@onhb.cz
linhapet@centrum.cz
Vedoucí laborantka: Libuše Kučírková
569 472 445
libuse.kucirkova@onhb.cz


Vedoucí pracovníci:
MUDr. Petr Linhart
mikrobiologie, antibiotická poradna
petr.linhart@onhb.cz, Tel.: 569 472 227
*
Mgr. Vladimír Semrád
biochemie
vladimir.semrad@onhb.cz, Tel.: 569 472 378
*
MVDr. Václav Fejt
imunologie, sérologie
vaclav.fejt@onhb.cz, Tel.: 569 472 445
*
MUDr. Marián Medňanský
mikrobiologie, biochemie
marian.mednansky@onhb.cz, Tel.: 569 472 446
*
Mgr. Antonín Melichar
mykologie, parazitologie
antonin.melichar@onhb.cz, Tel.: 569 472 439


KDE NÁS NAJDETE

Laboratoře OSL naleznete v suterénu budovy č. 2 nemocnice v podlaží: -1 (suterén). /Nalevo od hlavního schodiště se nachází prosklené dveře a nad nimi nápis „Oddělení společných laboratoří“. Zde se přihlásíte u příjmového okénka./

LABORATOŘ

Oddělení společných laboratoří (OSL)  provádíme široké spektrum vyšetření pro diagnostiku původců infekčních onemocnění a protilátkové odpovědi na tato onemocnění. Zjišťujeme citlivost na antibiotika a chemoterapeutické preparáty a poskytujeme klinické a epidemiologické interpretace těchto nálezů. Jedná se o bakteriologická, virologická, parazitologická, sérologická, biochemická a molekulárně biologická vyšetření včetně odběrů.

V roce 2010 byla laboratoř akreditována dle normy ČSN EN ISO 15189:2007. V roce 2013 proběhla úspěšná reakreditace laboratoří. V současnosti je OSL držitelem osvědčení o akreditaci v odbornostech mikrobiologie, biochemie a imunologie.

PERSONÁL

V laboratořích OSL pracuje vysoce kvalifikovaný, vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaný zdravotnický personál. Naši lékaři a laboranti mají atestace a specializace v lékařské mikrobiologii, biochemii, imunologii a lékařské genetice.


NABÍZÍME

Laboratoř je vybavena moderní, vysoce sofistikovanou laboratorní technikou:

Mikrobiologie

 • Barvicí automat MERCK MIRASTIENER II.
 • Laminární box MCS ADAVANTAGE 1,2
 • Přístroj hemokultivační BACT/ALERT 3D
 • Multikanálový reader
 • Speciální selektivně-diagnostické půdy – např. MRSA, Clostridium difficileae

Biochemie

 • Biochemické a imunochemické analyzátory fy ROCHE – COBAS 6000, Integra 800, Elecsys 2010
 • Analyzátory EKF Biosen C-line (stanovení glukózy)
 • Analyzátor acidobazické rovnováhy a krevních plynů - COBAS b 221 (ROCHE)
 • Systém pro močovou analýzu – URISYS 1600 (ROCHE)
 • osmometr Fiske (M 210)
 • Analyzátor hemoglobinu ve stolici OC Senzor (EIKEN)

Imunologie

 • ABBOTT ARCHITECT i1000SR (virologická sérodiagnostika)
 • Immulite 2000 (alergologie, speciální vyšetření)
 • Profiblot (automatické zpracování blotovacích metod)

Příjem vzorků a odběry vzorků

Příjem vzorků

 • nepřetržitý provoz příjmu vzorků¨
 • identifikace materiálu se provádí pomocí čárových kódů

Odběry vzorků

 • OSL provozuje odběrovou místnost - zde provádíme odběry biologického materiálu. Postup a další informace k odběrům jsou uvedeny v Příručce pro odběr primářních vzorků, kapitola č. 6

Výsledky laboratorních vyšetření

Přehled dostupnosti laboratorních výsledků je uveden v Příručce pro odběr primářních vzorků, kapitola č. 9.

Výsledky laboratorních vyšetření jsou vydávány v elektronické podobě (v rámci NHB) nebo tištěné formě externím ošetřujícím lékařům.

Odborné služby

 • Odběry biologického materiálu (jednorázový uzavřený systém).
 • Základní i speciální mikrobiologická, parazitologická, biochemická, toxikologická, imunologická, sérologická vyšetření.
 • Konsolidovaný laboratorní provoz s komplexním servisem pro humánní lékaře.
 • Poradenské a konzultační služby při indikaci a interpretaci laboratorních výsledků

Ostatní služby

V případě zájmu můžeme našim klientům vypomoci s poskytnutím jednorázového odběrového materiálu včetně žádanek na vyšetření. Zajišťujeme pravidelný svoz biologického materiálu. Všechny tyto služby poskytujeme v rámci naší režie.

Služby pro soukromé a právnické osoby

Vybraná laboratorní vyšetření provádíme i bez doporučení lékaře na žádost fyzických nebo právnických osob a to za přímou platbu (samoplátci):

 • Preventivní laboratorní vyšetření podle Vašich požadavků (základní biochemický screening - laboratorní vyšetření různých metabolických funkcí orgánů nebo systému).
 • Preventivní laboratorní vyšetření se zřetelem na kardiovaskulární riziko (cholesterol a jeho frakce, CRP).
 • Preventivní laboratorní vyšetření se zřetelem na riziko některých onkologických onemocnění (PSA-prostatický specifický antigen, hemoglobin ve stolici).
 • Preventivní vyšetření sérologických markerů nejvážnějších infekčních chorob (hepatitidy, HIV, borrelióza), certifikační vyšetření pro práci v zahraničí a základní imunologická vyšetření

(žádanky, příručka pro odběr primárních vzorků)

Smluvní ZP

Laboratoř má rámcové smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR pro odbornosti:

 • 801 – klinická biochemie
 • 802 – lékařská mikrobiologie
 • 804 – lékařská parazitologie
 • 813 – laboratoř alergologická a imunologická
 • 822 – laboratoř lékařské mykologie

Kvalita laboratorních vyšetření

OSL se pravidelně účastní cyklů externího hodnocení kvality (EHK, PT) organizované v ČR společností SEKK a Státním zdravotním ústavem (SZÚ) pro všechny poskytovaná vyšetření. Mikrobiologické laboratoře prochází i kontrolou v rámci EÚ (NEQAS a EQAS). Výsledky všech kontrolních cyklů jsou dlouhodobě úspěšné.

OSL je klinická laboratoř č. 8094 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO 15189:2007

INFORMACE

 
Spektrum péče OSL
Žádanka - obecná - bakteriologie, mykologie
Žádanka - moč, stolice - bakteriologie, mykologie, virologie
Žádanka - moč, stolice - biochemie, uminulogie, hormony, tumormarkery
Žádanka - krev - biochemie, imunologie, hormony, tumormarkery
Žádanka - obecná - diagnostika vrozených vývojových vad
Příručka pro odběr primárních vzorků
Osvědčení o akreditaci včetně přílohy
Seznam vybraných validačních parametrů akreditovaných vyšetření
Referenční meze

Akce měsíce

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg