17.3.2006

ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

Primář:

MUDr. Petr Libus
569 472 222
petr.libus@onhb.cz

Vrchní sestra:

Mgr. Blanka Dočekalová, DiS.
569 472 469
blanka.docekalova@onhb.czPetr www.jpg

Blanka www.jpg

 


Lékaři:

 

MUDr. Denisa Krajíčková
nukleární medicína
MUDr. Lucie Nováková
nukleární medicína
MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, PhD.
nukleární medicína a endokrinologie

MUDr. Marcela Adamcová
nukleární medicína a endokrinologie

MUDr. Zuzana Šimková
nukleární medicína

primář MUDr. Robert Pípal
konsultant radiodiagnostika

primářka MUDr. Lenka Lakomá
hematolog

Klinický radiologický fyzik:
Ing. Hana Linhartová

Ing. Roman Franc

Radiofarmaceuti:
Pharm.Dr. Hana Dolejší
 
 
Pharm. Dr. RNDr. Petr Kafka CSc.
 
 
farmaceutický asistent: J. Nováková DiS.

Zdravotnický personál:

3 radiologické asistentky, 2 sestry s atestací z nukleární medicíny a s certifikátem pro práci se SPECT/CT


Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí radioaktivních izotopů. Nukleární medicína patří mezi minimálně zatěžující neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické radiologie, která zobrazuje strukturu orgánů, nukleární medicína umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích či metabolismu. V mnoha případech jde o unikátní diagnostická vyšetření, která umožňují zjistit nemoc či její rozsah dříve, a tím zvýšit možnost úspěšné léčby.

Nukleární medicína umožňuje vyšetření v širokém spektru medicínských oborů - od pediatrie přes vnitřní lékařství až např. po psychiatrii. Je známo přes sto různých nukleárně medicínských vyšetřovacích metod.

Nejrozšířenější využití v dnešní době, a zřejmě i v budoucnu, je ve třech základních oborech: onkologii, kardiologii a neurologii.

Při vyšetření je pacientovi aplikováno velmi malé množství radiofarmaka, které je potřebné k získání kvalitní diagnostické informace. Potřebné informace, které hodnotí funkci vyšetřovaného orgánu, se získají z koncentrace a distribuce použité radioaktivní látky v orgánu. K tomu slouží velice složité přístroje – gamakamery. Pro hodnocení se využívají řezy vyšetřovaným orgánem v libovolných směrech a prostorové zobrazení vyšetřovaného orgánu. Rovněž lze zobrazit časový průběh látky orgánem.

Naše oddělení má k dispozici navíc CT přístroj, který je součástí jedné gamakamery. Pomocí vyšetření na CT můžeme tedy informaci získanou z gamakemery o funkci orgánů doplnit o informaci anatomickou z CT.

CERTIFIKÁT o provedení externího klinického auditu VF


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.3, 1. podzemní podlaží

Telefonická spojení:
příjem pacientů k vyšetření: 569 472 368

ORDINAČNÍ HODINY

pondělí – pátek 7:00 - 14:30 hod.

K jednotlivým vyšetřením musí být pacient předem objednán.

Radiační zátěž
Radiační zátěž pacienta při metodách v nukleární medicíně je srovnatelná, v některých případech menší, s rentgenologickými vyšetřeními. U většiny lidí je roční radiační zátěž z 85% od přírodní radiace. Další radiační zátěž pochází z domácích a průmyslových zdrojů (např. světelné číselníky apod.), rentgenologických vyšetření atd. Lékaři v nukleární medicíně, díky speciálnímu tréninku, jsou schopni zvolit nejvhodnější vyšetření pro každý jednotlivý medicínský problém, a tím se vyhnout nadbytečné radiační zátěži pacienta. Kromě toho jsou na oddělení pracovníci s oprávněním zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany vydaným Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Terapie radioaktivními látkami
Na našem oddělení poskytujeme léčbu bolestí kostí při nádorových onemocnění a terapii chronických zánětlivých kloubních chorob aplikací radiofarmaka do kloubu. Nukleární medicína je používána i v terapii, a to např. při léčbě hyperthyreodismu či jiné nemoci štítné žlázy, krevních imbalancí, ke zmírnění bolesti u různých typů onemocnění kostí a dalším terapeutickým aplikacím.

Historie a činnosti oddělení nukleární medicíny
Oddělení nukleární medicíny bylo po několikaleté přípravě otevřeno v polovině roku 1972. První pacient byl vyšetřen 15. července a první laboratorní metody v srpnu. Do konce roku bylo vyšetřeno 369 pacientů a 120 krevních vzorků.

V dnešní době ONM poskytuje téměř celý možný soubor vyšetření. Za rok se uskuteční u více jak 7 000 pacientů okolo 8 500 vyšetření s náročnými přístroji.


Nabízíme:

SKELET
SCINTIGRAFIE SKELETU – celotělová, statická, SPECT/CT perfuse a kapilární permeabilita nalezených ložisek

MOZEK
TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE PERFÚSE MOZKU
SPECT/CT MOZKU nativ i kontrast
DaTSCAN – zjištění koncentrace dopaminových transportérů ve striatu, dg. m.Parkinson a dif. dg. demencí.

PLÍCE
SCINTIGRAFIE PLIC PERFÚZNÍ + SPECT/CT plic + CTAG plicnice
SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ STATICKÁ

ZÁNĚT
SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA ZÁNĚTŮ + SPECT/CT nativ i kontrast, ZNAČENÉ GRANULOCYTY 99mTc, 111 In, 67 Ga 

NÁDOR
SCINTIGRAFIE NÁDORU SPECT/CT zaměření na detekovanou oblast při celotělovém vyšetření, které předchází, (Octreoscan, Neospect, monoklonální protilátky, MIBI.....) SCINTIGRAFIE 67 GA CITRÁTEM - CELKOVÉ VYŠETŘENÍ  celotělové vyšetření +
SPECT/CT nalezených ložisek

SRDCE
PERFUSNí SCINTIGRAFIE MYOKARDU ZÁTĚŽOVÁ A KLIDOVÁ
EKG VYŠETŘENÍ
FARMAKOLOGICKÝ TEST K DIAGNOSTICE ISCHEMIE MYOKARDU + SPECT/CT atenuační a určení kalcifikací v oblasti koronárních arterií. RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE KLIDOVÁ

CÉVY
RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE
RADIONUKLIDOVÁ LYMFOGRAFIE
SPECT/CT SENTINELOVÝCH UZLIN

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA A PŘÍŠTITNÁ TĚLÍSKA
SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROSTÁ , PŘÍPADNĚ SPECT/CT
SCINTIGRAFIE PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK SPECT/CT – detekce adenomu či hyperplasie příštitných tělísek

GASTROINTESTINÁLNÍ TRAKT
DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOTILITY JÍCNU
STANOVENÍ GASTROESOFAGEÁLNÍHO REFLUXU
SCINTIGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI MECKELOVA DIVERTIKULU +
SPECT/CT s kontrastem – přesné určení místa před operací
SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA KRVÁCENÍ DO GIT + SPECT/CT s kontrastem určení místa
SCINTIGRAFIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST DYNAMICKÁ
SCINTIGRAFIE KREVNÍ HOTOVOSTI V JÁTRECH – URČENÍ HEMANGIOMU

LEDVINY
SCINTIGRAFIE LEDVIN S VÝPOČTEM RELATIVNÍ FUNKCE
SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ VČETNĚ STANOVENÍ GF RESP. ERPF
UROFLOWMETRIE PŘÍMÁ I NEPŘÍMÁ
CAPTOPRILOVÝ TEST

KOSTNÍ DŘEŇ
SCINTIGRAFIE KOSTNÍ DŘENĚ
DETEKCE ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK POMOCI AUTOLOGNÍCH LEUKOCYTŮ ZNA

LÉČBA
METASTÁZY KOSTÍ - TERAPIE RADIONUKLIDY kontroly SPECT/CT + klinické vyšetření + tumormarkery + biochemie + KO, sledování léčby 153Sm EDTMP v ČR
SLEDOVÁNÍ LÉČBY 153 EDTMP v ČR
RADIONUKLIDOVÁ SYNOVEKTOMIE
RADIAČNĚ NAVIGOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON podle SPECT/CT viz výše

URČENÍ TORZE VARLETE

CT
CT VYŠETŘENÍ S VĚTŠÍM POČTEM SKENŮ (NAD 30), BEZ POUŽITÍ KON
CT VYŠETŘENÍ S APLIKACí K.L
CT VYŠETŘENÍ TĚLA S PODÁNÍM K. L. I.V., PER OS, EVENT. PER RECTUM.

Endokrinologická ambulance
Ambulance pro léčebnou aplikaci radiofarmak do kloubů
Ambulance pro paliativní léčbu kostních metastáz

Vědecké programy:
Ing. Hana Linhartová
Kvalita obrazu SPECT/CT
doktorandské studium, ČVUT FJFI Praha
MUDr. Ladislav Zadražil:
Využití hybridního SPECT/CT přístroje při vyšetření skeletu.
Doktorandské studium: LF MU Brno, školitel Prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA
MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková:
Screening thyreopatií v těhotenství.
Doktorandské studium: Univerzita Karlova Praha LF Hradec Králové, školitel Prof. MUDr. Horáček CSc.

Prospektivní studie účinků paliativnní léčby metastáz skeletu 153 Sm EDTMP.

Publikace, přednášky:

Abstrakt radiofarmacie
Diagnostika embolie do větví plicnice
Funkční vyšetření SPECT
Detekce sentinelové uzliny v chirurgické léčbě karcinomu prsu + mammoscintigrafie III
SPECT/CT neuroendokrinních tumorů
SPECT/CT perfuse mozku
SPECT/CT gastroenterologie
SPECT/CT v diagnostice Parkinsonovy choroby a parkinsonských syndromů
Sledování štítné žlázy u těhotných žen
Výskyt tyreopatií v neselektované populaci těhotných žen jednoho regionu a význam rizikových faktorů pro jejich vznik
Lingual thyroid: diagnosis using a hybrid of single photon emission computed tomography and standard computet tomography
Tyreopatie v těhotenství

 

INFORMACE PRO PACIENTY

Spektra péče


Scintigrafie perfuze myokardu
Scintigrafie skeletu
Vyšetření sentinelových uzlin s následnou radiačně navigovanou chirurgickou operací
Radionuklidová flebografie
Scintigrafie perfuze (prokrvení) mozku

 

fotogalerie

nahoru

Projekt IROP

 

Akce měsíce

 Inkontinenční poradna 

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg