14.3.2006

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA

Vedoucí lékárník: Mgr. Vít Vodrážka
569 472 560
vit.vodrazka@onhb.cz
*
*Vedoucí
*farmaceutická
*asistentka:
Mgr. Kateřina Holanová
569 472 277
katerina.holanova@onhb.cz
*


 

Farmaceuti: Mgr. Marie Fialová
Mgr. Filip Dlouhý
Mgr. Jiří Soukup
Mgr. Kateřina Kulhánková
PharmDr. Hana Dolejší
PharmDr.Lucie Herrová
Mgr. Gabriela Klímová
Mgr. Zuzana Kocmanová
PharmDr. Kateřina Kadlecová
PharmDr. Linda Svatošová

Kontakt: lekarnanhb@onhb.cz


Nemocniční lékárna je lékárnou s odbornými pracovišti.

Zajišťuje:
Pro zdravotnická zařízení
 • dodávky léčivých přípravků, diagnostických souprav a dezinfekčních přípravků pro oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod
 • dodávky léčivých přípravků pro Vysočinské nemocnice v Humpolci a Ledči nad Sázavou, pro Rehabilitační ústav v Chotěboři, Hospic v Chrudimi, Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina a pro soukromé ambulance
 • informační servis v otázkách farmakoterapie
 • konzultace klinických farmaceutů
 • laboratorní přípravu léčivých přípravků pro oddělení nemocnice
 • přípravu cytostatik pro pacienty onkologie, urologie a očního oddělení
 • přípravu radiofarmak pro oddělení nukleární medicíny
 • logistiku pro klinická hodnocení léčiv
Pro veřejnost
 • výdej léků a zdravotnických prostředků pro veřejnost
 • prodej doplňkového sortimentu
 • individuální přípravu léků dle lékařského předpisu
 • konzultační činnost
Pro studenty
 • pregraduální praxe studentů farmaceutických fakult
 • praxe studentů vyšších odborných škol
 • předatestační praxe farmaceutů (akreditace pro praktické lékárenství a nemocniční lékárenství)

KDE NÁS NAJDETE

Výdejna léčiv pro veřejnost

budova č.3, přízemí
Provozní doba:
Pondělí - Pátek        6:30 – 16:00           
Neděle                     9:00 – 12:00, 12:30 – 18:00
Tel: 569 472 255

 

Výdejna zdravotnických potřeb
budova č. 4 -1. podlaží (přístup též od parkoviště v Rozkošské ul.)
Provozní doba:
Pondělí - Pátek        7:30 – 15:00
Úterý                       7:30 – 16:00
Tel: 569 472 561

 

Oddělení výdeje léčiv pro nemocnici
budova č. 4
Provozní doba:
Pondělí - Pátek        10:00 – 14:00
Tel: 569 472 563

 

Oddělení přípravy
sterilních a nesterilních
léčivých přípravků
Oddělení kontroly léčiv
budova č. 4 
Provozní doba:
Pondělí - Pátek        7:00 – 15:30
Tel: 569 472 562

 

Oddělení přípravy cytostatik
budova č. 12, 2.podlaží
Provozní doba:
Pondělí - Pátek        7:30– 14:00
Tel.: 569 472 467

NABÍZÍME

 • Možnost platby prostřednictvím Vaší platební karty
 • Přijímáme poukázky Sodexo
 • Využívejte výhody naší KLIENTSKÉ KARTY!

Výdejna léčiv pro veřejnost
Pro pacienty propouštěné z lůžkové péče i pacienty ambulantní zajišťujeme expedici léčivých přípravků, které mají předepsané na lékařský předpis, prodej volně prodejných léků, léčebné kosmetiky, kojenecké výživy a potravních doplňků.

Výdejna zdravotních potřeb
Ve výdejně je k dispozici široká škála zdravotních pomůcek, které si můžete vyzvednout na poukaz předepsaný lékařem nebo zakoupit.

V sortimentu jsou též

 • rehabilitační a ortopedické pomůcky
 • zdravotní obuv
 • pomůcky pro diabetiky
 • tonometry
 • inkontinenční pomůcky
 • kompresní punčochy a zdravotní ponožky
 • dětské pleny a kojenecké potřeby

Oddělení výdeje léčiv pro nemocnici
Zajišťuje zásobování jednotlivých oddělení nemocnice léčivými přípravky na základě zaslaných žádanek.
Nemocnice má vypracované tzv. pozitivní listy léčivých přípravků, do kterých jsou zařazeny léčivé přípravky
nejvýhodnější z terapeutického a farmakoekonomického hlediska
Poskytuje lékový informační servis pro oddělení

Oddělení přípravy sterilních a nesterilních léčivých přípravků
Toto oddělení tvoří dvě laboratoře a aseptický box.
V laboratořích probíhá příprava nesterilních léčivých přípravků pro oddělení nemocnice a příprava na základě lékařských předpisů pro pacienty.
Aseptický box umožňuje přípravu sterilních léčivý přípravků. Čisté prostředí je udržováno nepřetržitou filtrací vzduchu a přísným hygienickým režimem. V boxu je umístěna jednotka s laminárním prouděním, která zajišťuje čistotu prostředí třídy A. Lékárna proto může připravit individuální sterilní parenterální výživu pro pacienty na jednotkách intenzivní péče, sterilní roztoky i ostatní lékové formy pro oddělení a sterilní léčivé přípravky předepsané na recepty (např. oční kapky).

Oddělení přípravy cytostatik
Oddělení zajišťuje pro pacienty Onkologického oddělení přípravu léků ze skupiny cytostatik.
Příprava těchto léků je podle platné legislativy řazena do zvláštní skupiny (spolu např. s přípravou radiofarmak a přípravou intravenózní výživy). Jsou to léky, u nichž je nutno bezpodmínečně zachovat nepřítomnost mikroorganismů a v případě cytostatik navíc ochránit pracovníky před expozicí těmito vysoce účinnými látkami.
Vlastní pracoviště, které je situováno přímo v budově onkologie, tvoří několik místností, z nichž nejdůležitější je aseptický box. Ten je navržen tak, aby všechny jeho povrchy včetně stropů byly snadno omyvatelné a desinfikovatelné; vzduchotechnikou s filtrací přes speciální filtry je zajištěna snížená kontaminace prostoru prachovými částicemi, veškerý materiál je do boxu dopravován přes propusti s časovými zámky a pracovníci se zde mohou pohybovat pouze po převlečení do sterilních pracovních kombinéz, které neodlučují drobné částice. V aseptickém boxu je umístěn izolátor – přístroj, který dokáže udržet díky vlastní soustavě filtrů nejvyšší třídu čistoty a zároveň je konstruován tak, že jeho vnitřní prostor je zcela oddělen od místnosti aseptického boxu, ve které se pohybuje připravující lékárník nebo farmaceutický asistent.
V izolátoru probíhá vlastní příprava cytostatik – tj. rozpuštění suché léčivé látky a následné vpravení lékařem předepsané dávky cytostatika do infuzního roztoku, který bude podán pacientovi. Výsledný produkt je řádně označen a v uzavřeném obalu předán zdravotní sestře onkologického oddělení. Každá příprava cytostatika je kontrolována minimálně dvěma pracovníky lékárny.

Oddělení kontroly léčiv
Oddělení kontroly léčiv tvoří analytická laboratoř, ve které je prováděna vstupní kvalitativní analýza veškerých farmaceutických surovin, které jsou dále používány pro výrobu individuálních léčivých přípravků. Následná kvantitativní analýza léčivých přípravků pro oddělení nemocnice zajišťuje jejich bezpečnost a kvalitu.

DALŠÍ INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI

 • Platnost lékařských předpisů je čtrnáct dní. Recepty vystavené lékařskou službou první pomoci platí jen jeden den.
 • Platnost poukazů na zdravotnické prostředky je tři měsíce. Pozor ale, poukaz je nutné přinést do lékárny nebo prodejny zdravotnických potřeb nejpozději do jednoho měsíce od jeho vystavení!
 • V případě, že předepsaný léčivý přípravek či potravní doplněk není při Vaší návštěvě v sortimentu lékárny, můžete si je nechat objednat. Většina lékáren je zásobována dvakrát denně.
 • Maximální cena léčivých přípravků v lékárnách je pevně stanovena platnou legislativou, stejně jako jejich úhrada z veřejného zdravotního pojištění. Žádná lékárna tyto limity nepřekračuje.
 • Léky s prošlou dobou použitelnosti nevhazujte do běžného odpadu, aby nedošlo k jejich zneužití. Každá lékárna je od Vás odebere a zajistí jejich likvidaci podle platné vyhlášky.
 • Nemocniční lékárna od Vás odebere též použité jednorázové stříkačky s jehlami. Je nutné jehlu po použití opět opatřit ochranným krytem a vložit do pevného obalu. Vhodné jsou např. plastové boxy či PET lahve.
 • První lékárnou v Německém (Havlíčkově) Brodě byla lékárna Bosých Augustiniánů, založená při jejich klášteře roku 1675. Lékárníkem byl Frater Herrmannus á S. Damiano.
 • Prvním známým světským lékárníkem v Brodě byl Jan Antonín Wentzl, který roku 1755 založil lékárnu na náměstí (v budově dnešní Galerie výtvarného umění).
 • Činnost Nemocniční lékárny byla zahájena 25. května 1997.

Spektra péče

Více se můžete dozvědět na:
www.lekarnici.cz
www.nemlek.cz
www.apatykar.cz
www.ceska-apatyka.cz
www.sukl.cz
www.olecich.cz
www.lekarnickekapky.cz

           

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Prodávající, Nemocnice Havlíčkův Brod p.o., Husova 2624, Havlíčkův Brod, IČO 00179540, informuje spotřebitele o tom, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz . Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

 

fotogalerie

nahoru

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg