9.4.2021

Podatelna

Podatelna Nemocnice Havlíčkův Brod,  příspěvková organizace

Adresa: Sekretariát ředitele, Husova 2624, Havlíčkův Brod 580 22

Provozní doba pro veřejnost:

Pondělí 8:00 - 12:00
Úterý 8:00 - 12:00
Středa 8:00 - 12:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00
Pátek 8:00 - 12:00

ID datové schránky: aewk6jc. Maximální velikost jedné datové zpráva je 20 MB.

Adresa elektronické podatelny:  epodatelna@onhb.cz   nebo nemocnice@onhb.cz. Velikost jednoho emailu včetně příloh je 25 MB.

Další možnosti elektronického podání: Na technickém nosiči dat (CD,DVD) v podatelně Nemocnice Havlíčkův Brod,  příspěvková organizace, sekretariát ředitele, Husova 2624, Havlíčkův Brod 580 22 - budova č.8 Budova infekčního oddělení a ředitelství, 1. NP. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost. Nepřijímáme flash disk.

Požadavky na elektronická podání:

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále jen nemocnice) akceptuje jako přílohu podání soubory v těchto formátech:

 • Dokument MS word (.doc, .docx).
 • Dokument MS excel (.xls, .xlsx).
 • Výstupním datovým formátem pro statické textové dokumenty a kombinované statické textové a obrázkové dokumenty je PDF/A (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader).
 • Výstupním datovým formátem pro statické obrazové dokumenty je PNG, TIF/TIFF, JPEG/JFIF.
 • Výstupním datovým  formátem dynamických obrazových  dokumentů je MPEG-2, MPEG-1, GIF.
 • Výstupním datovým formátem zvukových dokumentů je MPEG-1 a MPEG-2 audio layer II a III, WAW, PCM.
 • Výstupním datovým formátem pro databáze je XML.
 • Výstupním datovým formátem pro účetní záznamy v elektronické podobě je ISDOC.
 • Elektronický podpis je akceptován pouze u formátů PDF/A, ZFO, FO. U e-mailových zpráv ve formátu S/MIME.
 • Akceptovány jsou pouze nosič CD a DVD se souborový systémem ISO9660.
 • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání .
 • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Příjem a zpracování elektronických podání a podání v listinné podobě:

Po přijetí listinného podání je písemnost evidována v elektronické spisové službě, toto platí i pro elektronická podání. S využitím zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu lze činit platná podání, aniž by bylo třeba následně elektronická podání "doplňovat" papírovou formou.

Potvrzení příjmu elektronického podání:

Příjem podání na nemocnice@onhb.cz je potvrzen následující automaticky generovanou zprávou: Potvrzujeme přijetí emailu zaslaného na nemocnice@onhb.cz.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání:

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných nemocnicí, není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém nemocnice přijímá dokumenty v digitální podobě bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li nemocnice schopna určit odesílatele nebo nepodař-li se jí ve spolupráci s odesílatelem vadu doručného dokumentu odstranit, dále dokument nezpracovává.

Při zjištění, že doručený analogový dokument je neúplný nebo nečitelný a  nemocnice je schopna určit odesílatele, tak ho vyrozumí o zjištěné vadě a požádá o znovu podání. Pokud se nepodaří odesílatele určit, podání se dále nezpracovává.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg