30.12.2019

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č.99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o přístupnosti").

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na veřejné webové stránky naší nemocnice www.onhb.cz .

Stav souladu

Veřejně přístupné webové stránky Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jsou částečně v souladu se zákonem o přístupnosti Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/2102, ze dne 26.10. 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru a normou č. EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Nepřístupný obsah - z důvodu prvků nesouladu uvedených níže:

· Některým obrázkům chybí vyplněný alternativní text v atributu "alt".

· Neresponzivní stránky na  mobilních zařízeních.

· Některé PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text.

· Některé dokumenty jsou v otevřeném formátu .doc nebo .xls

 Aktuálně se připravuje nová verze webových stránek, která bude splňovat požadavky stanovené zákonem.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23.11. 2019

Vypracování tohoto prohlášení bylo provedeno v souladu s požadavky Evropského parlamentu a Rady č.(EU) 2016/2102, a to posouzením zaměstnanců nemocnice k tomu pověřenými.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud chce návštěvník internetových stránek Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace upozornit na problémy s přístupností, může toto oznámit na emailové adrese petra.cerno@onhb.cz.
Na tuto adresu je možné zasílat i náměty či postřehy.

Postupy pro prosazování práva

Pokud není návštěvník spokojen s reakcí nemocnice na zaslaný námět, postřeh či problém s přístupností, je možné kontaktovat dozorový orgán. Dozorovým orgánem je Ministerstvo vnitra České republiky (https://www.mvcz.cz/kontakty.aspx)

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg