31.7.2023

Kancelář ombudsmana

 

prim. MUDr. Vít Kaňkovský

Mgr. Petra Černo

Kontakt: ombudsman@onhb.cz

Telefon: 569 472 201 nebo 604 475 082

Možnost osobní schůzky: je vhodné si předem domluvit osobní schůzku prostřednictvím telefonu či e-mailu.

Vyřizování stížností

Ombudsman je jmenován ředitelem nemocnice. Je vázán mlčenlivostí a etickým kodexem ombudsmana. Působnost ombudsmana je pouze v rámci Nemocnice Havlíčkův Brod.

Jste (ne)spokojeni s poskytnutou péčí a službami či komunikací zdravotnického personálu? Nevíte si rady? Máte potíže? Obraťte se na nemocničního ombudsmana.

Může nastat situace, kdy se pacient či jeho blízcí domnívají, že jejich práva byla porušena či ohrožena, nebo nám naopak chtějí sdělit, že byli s péčí v naší nemocnici spokojeni.

Kdo se může obrátit na nemocničního ombudsmana?

Pacient, jakýkoliv návštěvník nemocnice či zaměstnanec má možnost nemocničního ombudsmana navštívit osobně nebo ho kontaktovat písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu.

Co je posláním nemocničního ombudsmana?

Nemocniční ombudsman dbá na ochranu práv pacientů. Poskytuje pomoc pacientům, jejich rodinám a osobám blízkým při řešení situací vzniklých v souvislosti s diagnostikou, léčbou a pobytem v nemocnici či jinou problematikou spojenou s naší nemocnicí. Hlavním posláním nemocničního ombudsmana je usilovat o zajištění bezproblémové komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci Nemocnice Havlíčkův Brod. Nemocniční ombudsman řeší stížnosti, žádosti a jiná podání s cílem nalézt vhodné řešení.

S čím Vám nemocniční ombudsman pomůže?

Nemocniční ombudsman pomáhá pacientům s vyřizováním jejich podnětů, při potížích v souvislosti s poskytovanou péčí a službami či komunikací a chováním zaměstnanců. Pomáhá také se získáním informací, které pacient potřebují a nebyly mu sděleny. Zprostředkuje komunikaci mezi daným pracovištěm nemocnice a pacientem nebo jeho blízkými, zjistí a prošetří pravý stav věci a pomůže zjednat případnou nápravu. Přijímá samozřejmě také pochvaly od pacientů a jejich blízkých. Řeší též provozně-organizačních problémů, nečinnost či neetické chování zaměstnanců. Pomoc poskytuje i zaměstnancům a to ve všech oblastech, které se týkají naší nemocnice.

Pokud se vyskytne zásadní problém, snaží se ombudsman zajistit okamžitou nápravu za součinnosti daného pracoviště. Ombudsman každou popsanou situaci nestranně posoudí, poskytne radu, kdo a jakým způsobem může problém řešit. V případě, že problém nespadá do působnosti nemocnice, poskytne kontakt na příslušné instituce.

Každý podnět je prošetřen, případně jsou navržena a realizována nápravná opatření. Prošetřování není vedeno konfrontačně. Každý zaměstnanec, kterého se problém týká, se má možnost vyjádřit současně se svým nadřízeným, který je o problému vždy informován.

Naším cílem je spokojený pacient a zaměstnanec. Zpětná vazba od Vás (pozitivní či negativní) je pro nás cennou informací!

Odkaz na adresu Ministerstva zdravotnictví ČR: MP-k-vyrizovani-stiznosti-podle-casti-osme-ZZS-s-vyuzitim-institutu-nemocnicniho-ombudsmana.pdf (mzcr.cz)

Zdravotnická dokumentace - https://www.nzip.cz/clanek/1074-zdravotnicka-dokumentace

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg