2.11.2023

Edukace před totální endoprotézou

Edukační setkání pro pacienty před TEP - totální endoprotézou - 6. NP hlavní lůžkové budovy nemocnice od 14:00.

V prosinci 2023 se setkání nekoná.

Rok 2024 - 31.1., 28.2., 27.3., 24.4., 29.5., 26.6., 31.7., 28.8., 25.9., 30.10., 27.11.

Totální endoprotéza - náhrada kloubu je velkým operačním zákrokem. Pacienti se jej často obávají a mají celou řadu otázek. Protože žádný edukační leták nemůže nahradit osobní komunikaci s pacientem a dát mu prostor zeptat se na vše, co jej zajímá, rozhodl se personál ortopedického a rehabilitačního oddělení naší nemocnice uskutečnit každou poslední středu v měsíci osobní setkání se zájemci a formou prezentace, videí a osobního rozhovoru dostatečně informovat pacienty o tom, co je čeká před operací, v průběhu i po ní.

Chirurgické operace často znamenají pro pacienty velkou psychickou zátěž. Pacient neví, co ho čeká, a často trpí obavami, úzkostí a nejistotou.  Psychické rozpoložení pacienta je navíc velice důležitým aspektem pro léčbu. Stres je však v mnoha případech zcela zbytečný a pramení z neznalosti a nedostatku informací. Co s tím? Poskytnout předem maximum informací. "Pacienti se dozví jaká předoperační vyšetření musí podstoupit před TEP kolene, kyčle či reimplantací kloubu, co potřebují při přijetí k operaci, jak probíhá hospitalizace, příprava na operační výkon i následná rehabilitace. Především chceme osobním kontaktem rozptýlit jejich obavy ze zákroku, z toho, co je čeká," shrnula cíle setkání vrchní sestra ortopedického oddělení Jana Hochmanová.

Forma tištěných edukačních materiálů nám dlouhodobě připadá jako nedostačující forma pro komunikaci s našimi pacienty. Naše nemocnice si zakládá na osobním přístupu ke každému pacientovi a chceme jim věnovat čas a dát jim prostor pro dotazy.  Pacienti se nemusí objednávat, zkrátka přijdou na setkání a my se jim budeme věnovat.

Co je tedy cílem pravidelných setkání? Připravit pacienty k plánovaným velkým ortopedickým výkonům - náhrada ramenních, kyčelních a kolenních kloubů

 Co se pacienti dozví?

  • Příprava k hospitalizaci po stanovení termínu operačního výkonu, nutná předoperační vyšetření
  • Co si vzít s sebou k hospitalizaci a jak hospitalizace probíhá
  • Předoperační příprava a bezprostřední příprava k operaci
  • Jak probíhá operace samotná a následná pooperační péče
  • Rehabilitace po totální endoprotéze

Na koho se můžete obrátit pro více informací?  vrchní sestra ortopedického oddělení - Jana Hochmanová, tel. 569 472 515, email: jana.hochmanova@onhb.cz

Další informace o všech operačních zákrocích prováděných na ortopedickém oddělení lze nalézt webových stránkách pod ortopedickým oddělením.

Klikni na: http://www.onhb.cz/article.asp?nDepartmentID=34&nArticleID=1386&nLanguageID=1

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NHB, petra.cerno@onhb.cz

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg