27.10.2022

Seznam nástupních dokumentů potřebných pro úspěšné uzavření pracovního poměru

 • Osobní dotazník*
 • Doklad o dosaženém vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, osvědčení o specializaci, diplom, licence, registrace aj. – originál nebo notářsky ověřenou kopii), studenti doloží potvrzení o studiu
 • Doklady o praxi – potvrzení o zaměstnání – z potvrzení musí být zřejmá doba zaměstnání (od – do) a pracovní pozice
 • Zápočtový list od posledního zaměstnavatele, popř. potvrzení z ÚP - Úřad práce
 • Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • Lékařský posudek o způsobilosti k výkonu práce (vydává závodní lékař NHB)*
 • Čestné prohlášení o předchozím zaměstnání *
 • Žádost o převedení platu na osobní účet*
 • Xerokopii karty zdravotní pojišťovny
 • 1x pasová barevná fotografie
 • Informace o zpracování osobních údajů*
 • Poučení o povinné mlčenlivosti a ochraně osobních údajů NHB*
 • Poučení pro zaměstnance, který je oprávněn k přístupu do Nemocničního informačního systému nebo jiných systémů obsahujících osobní údaje*

      *) obdržíte na personálním oddělení

      Uvedené podklady je třeba předložit nebo doručit na personální oddělení nejpozději min. 10 dnů před Vaším nástupem do pracovního poměru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg