7.8.2007

Ambulance klinické psychologie

Ambulance UZAVŘENA od 23. 4. 2019 z důvodu zahraniční pracovní stáže.

Ambulance poskytuje klinicko-psychologické služby dětským pacientům od předškolního věku až do adolescence a dospělým pacientům. Služby jsou poskytovány taktéž hospitalizovaným pacientům, v případě potřeby i jejich rodinným příslušníkům.

Akreditované pracoviště pro praktickou část vzdělávacího programu v oboru klinické psychologie.

Všechna poskytovaná péče je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta. Do ambulance se mohou pacienti objednávat telefonicky nebo e-mailem. Vzhledem k nutnosti nerušené práce v průběhu hypnózy je telefon na určitou dobu vypnut (max. 30 minut). Objednáváme pacienty pouze k vyšetření na základě žádanky lékaře, do terapeutické péče nové pacienty nepřijímáme z důvodu přetížení kapacity ambulance.


 

Kde nás najdete?

Budova č.13 - Vchod A, 3.NP

Psycholog:    PhDr. Irena KOMENDOVÁ, Ph.D. (registrovaný klinický psycholog)
Tel. číslo: 569 472 306
Email :
irena.komendova@onhb.cz

ORDINAČNÍ  HODINY

Pondělí  dočasně UZAVŘENA
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Krizová a specifická intervence
Provázení pacienta těžkou životní situací, podpůrné psychoterapeutické vedení, pomoc při zvládání aktuální krize.

Diagnostika
Vyšetření osobnosti pacienta.
Vyšetření kognitivních funkcí (paměť, pozornost, myšlení, intelekt).

Psychoterapeutické vedení  

  • nácvik relaxace
  • hypnóza dětí a dospělých
  • EMDR terapie (psychoterapie traumatu a psychických poruch rozvíjejících se v souvislosti s traumatem)

                             

Psychoterapie a psychologické ovlivňování bolesti

Hypnóza

Psychoterapie traumatu - EMDR 

Poradenství pro zaměstnance

  • Poradenství zasahující do oblasti pracovních, rodinných a partnerských vztahů -ambulance poskytuje v tomto směru diagnostiku zdroje potíží a následně je klientovi doporučeno vhodné pracoviště.
  • Psychologická  vyšetření pro ověřování způsobilosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání k výkonu práce. 

Kdy je psycholog kontaktován jednotlivými odděleními?

situace vyžadující zvážení vlivu psychogenních či patogenních momentů pro zjištění etiologie onemocnění

vlastní žádost pacienta o psychologický kontakt

situace vyžadující psychologickou spolupráci s rodinou pacienta

psychologické diferenčně-diagnostické vyšetření

specifická psychologická péče o neurologické pacienty

specifická psychologická péče o onkologické pacienty

situace vyžadující psychologickou přípravu pacienta před náročným či bolestivým lékařským úkonem

psychologická péče o pacienta po náročném či bolestivém lékařském úkonu

ztížená adaptace na podmínky léčby projevující se  nápadnostmi v chování pacienta

situace vyžadující psychickou adaptaci invalidizovaných osob

psychologická péče o vitálně ohroženého pacienta

Publikace     Ceník placených služeb

Informace - koronavirus

 

 

Projekt IROP

 

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg