9.4.2009

ROZVOJ NEMOCNICE PO ROCE 1996

       Náročná přestavba rozsáhlého moderního monobloku se uskutečnila v letech 1993 - 1996. Postupně se do něho přestěhovala oddělení, která dosud sídlila ve staré části nemocnice (chirurgie, ARO, rehabilitace) a v dlouhodobě zapůjčených pavilonech psychiatrické léčebny (gynekologie, hemodialýza, ušní, oční, dětské, urologie, kožní, mikrobiologie, ústavní lékárna). Potřebné prostory v novém pavilonu nalezla také odd. rentgendiagnostiky, nukleární medicíny a klinické biochemie.

       V letech 2000 - 2001  proběhla generální rekonstrukce pavilonu infekčního a kožního oddělení. Výstavba nové, moderně zařízené prádelny se realizavala v letech 2002 - 2003, o rok později byla rekonstruována kotelna.

       Prudký rozvoj diagnostických a léčebných metod si v dalších letech vyžádal nemalé investice do přístrojového vybavení; jmenujme např. počítačový tomograf (CT), ultrazvuk (3x), endoskopické vybavení, plicní ventilátory, anesteziologické přístroje, kostní denzitometr, analyzátory pro hematologii a biochemii, automaty pro patologii.

       Od konce devadesátých let se také výrazně rozvíjí oddělení informačních technologií. Byla zřízena optická páteřní síť a pracuje se na dalším rozšiřování systému a vytěžování dat pro operativní řízení nemocnice. V počítačovém vybavení dojde k přechodu z alfanumerických terminálů na grafické prostředí.

       V roce 2005 se do monobloku přestěhovaly zbývající chirurgické obory a byly vybudovány další operační sály, kterých je nyní celkem 9 (z toho 4 centrální). Došlo také k přestěhování transfúzního oddělení a následné centralizaci laboratoří. Na začátku roku 2006 byla zahájena přestavba budovy technických provozů na moderní rehabilitační oddělení, s jehož otevřením se počítá již v červnu.

       Všechny dosud realizované změny i ty, na kterých se v současné době pracuje, by měly přispět k větší stabilitě nemocnice a zároveň podpořit její rozvoj při vyrovnaném hospodaření. Prioritou a v podstatě jediným smyslem tohoto úsilí je otevření a vstřícný vztah k pacientům s co nejkvalitnější diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péčí.

primář MUDr. Jan Betlach (2006)

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg