5.9.2011

Resuscitaci nacvičujeme na KPR modelu novorozence

Zakoupili jsme multifunkční KPR model novorozence, který nám slouží k nácviku kardiopulmonální resuscitace a základní novorozenecké péče. Model je vyroben ze speciálního silikonového materiálu, který je blízký lidskému tělu. Na modelu lze nacvičovat nejen resuscitaci včetně endotracheální intubace, ale také katetrizaci pupeční šňůry, zavádění nasogastrické sondy, orální i nasální odsávání, katetrizaci močového měchýře, kontrolu srdečního tepu na pupeční šňůře, atd. Tento moderní intubační model patří mezi nadstandardní vybavení novorozeneckých oddělení. Díky zakoupení této pomůcky se náš zdravotnický personál může vzdělávat na vysoce kvalitním KPR modelu. Model věrně imituje tělo novorozeného dítěte - jak svojí váhou, tak pohyblivostí, což personál hodnotí jako velký přínos ve srovnání oproti dříve používanému modelu. 

V naší nemocnici se ročně uskuteční přes 1400 porodů. Stanici intermediární péče o novorozence má statut perinatologického centra II.typu. Součástí tohoto centra je JIP pro novorozence s nízkou porodní hmotností a pro novorozence, kteří potřebují zvýšenou péči.

Finanční prostředky na zakoupení modelu novorozence jsme získali díky prvenství v celorepublikové souteži Bezpečná nemocnice, kdy jsme obdrželi částku 100 000,- Kč. Na zakoupení byla využita část této ceny.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NHB

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg