9.5.2011

Den hygieny rukou

Po celé dopoledne si mohli zájemci z řad zaměstananců, ale především veřejnosti, zkoušet, jak jsou na tom s hygienou rukou. Ve vestibulu hlavní budovy jsme umístili přístroj, který odhalil veškeré nedostatky při mytí rukou. Nozokomiální sestra p.Věra Henzlová pak seznamovala zájemce s technikou bezpečné dezinfekce rukou a s nebezpečími, která s touto problematikou souvisí nejen v prostředí nemocnice.

 

5. května  – Mezinárodní den hygieny rukou

Pod záštitou WHO – Světové zdravotnické organizace se Nemocnice Havlíčkův Brod připojila k akci Den hygieny rukou.

Nemocniční infekce jsou poslední dobou v povědomí odborné i laické veřejnosti stále více spojovány s kvalitou poskytované péče. A oprávněně. I naše nemocnice se v rámci zvyšování kvality péče  a bezpečí našich pacientů soustředí na hygienu rukou, která je základem pro snížení rizika nozokomiálních infekcí, infekcí k jejichž vzniku dochází v souvislosti se zdravotní péčí. V naší nemocnici jsou nozokomiální infekce monitorovány a vyhodnocovány.

Kontaminované ruce zdravotníků jsou totiž ( podle evropských průzkumů) významným faktorem přenosu u většiny nozokomiálních nákaz. Evropské přístupy k hygieně rukou, které vycházejí z nejnovějších zkušeností z praxe, minimalizují mytí rukou, které bývá nedostatečně účinné, a kladou důraz na co nejčastější dezinfekci pokožky rukou alkoholovými dezinfekčními přípravky.

V roce 2010 jsme zahájili spolupráci se společností HARTMANN-RICO a.s. Více naleznete v příloze.

Hygiena rukou v českých nemocnicích nesplňuje doporučené standardy WHO

 

P1010939-www.JPG
P1010941-www.JPG
P1010946-www.JPG

P1010932-www.JPG

P1010960-www.JPG
P1010965-www.JPG
P1010978-www.JPG

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg