28.3.2011

Diabetologie má akreditaci a nově nabízí CGM - "glykemický holter"

Diabetologické pracoviště interního oddělení úspěšně a opětovně splnilo podmínky pro získání 1.stupně akreditace. Může tedy krom jiného sloužit k výuce mediků, kolegům v přípravě na atestaci z interního kmene i  k plnění povinné specializační praxe před atestací z diabetologie.Naše diabetologie vyhověla požadavkům na technické vybavení pracoviště samotného, lůžkového zázemí i komplementu, rozsahem v diabetologii  prováděných výkonů i doloženou odborností personálu. Kontakt na vedoucí pracoviště je eva.pekna@onhb.cz

Od ledna 2011 začínáme nabízet i novou možnost vyšetření diabetiků zejména labilních, s neuspokojivou kompensací, vysokou hladinou glykovaného hemoglobinu HBA1c.v prekoncepční přípravě nebo se sklonem k častým hypoglykemiím. Jedná se o CGM-continuous glucose monitoring, pacienty někdy nazývaný „glykemický holter“.

V lednu 2011 naše nemocnice zakoupila dva měřicí přístroje Dexcom Seven Plus a požádala všechny zdravotní pojišťovny, aby na našem pracovišti svým  pojištěncům začaly toto vyšetření proplácet.V současné době máme výkon hrazený pro pacienty 7 zdravotních pojišťoven včetně VZP a  Allianz. Pacienti těchto pojišťoven mají možnost využít nepřetržité měření glykemií tímto přístrojem po dobu jednoho týdne celkem 4x za kalendářní rok.

Indikace diabetika k CGM:

- diabetik léčený inzulinem s opakovanými hypoglykemiemi, které nepoznává, nebo nedobře kompensovaný i na inzulinové pumpě.

K vyšetření pacienta odesílá jeho ošetřující lékař. Pacient je objednán k indikačnímu pohovoru, kde je zhodnocen jeho zdravotní stav, kompensace cukrovky, možné příčiny problémů, možné úpravy léčby a vysvětleno fungování  měřiče. Poté je objednán k zahájení měření. Při zahájení je pacientovi zavaděčem velikosti silnější  jehly aplikován do podkoží břicha miniaturní měřič a vysílač, který je přelepen krycím materiálem s průhledným okénkem.Ten po cca 5 minutách měří hladinu cukru v podkoží  a vysílá  bezdrátově  její hodnoty do přijímače. Přijímač je krabička velikosti mobilu, který pacient nechává maximálně 1.5 m od těla a na jehož monitoru sleduje týden kolísání svých glykemií. "Na první kontrolu přichází po 2 dnech, kdy poprvé přemýšlíme nad výsledky měření a děláme první úpravy v léčbě. Na ukončení měření se dostaví po dalších 5 dnech, kdy je  mu z podkoží vyňat  měřič s vysílačem a výsledky z přijímače jsou komplexně vyhodnoceny  pomocí počítače a navrženy úpravy léčby", sdělila MUDr. Eva Pěkná z diabetologické ambulance.

První zkušenosti s přístrojem jsou velmi dobré, u všech pacientů zatím pomohl najít „slabá místa“ v léčbě i režimu, snížit počet hypoglykemií  a snížit i parametry dlouhodobé kompensace. Doufáme,že nová vyšetřovací metoda pomůže  mnoha diabetikům, u nichž se zatím uspokojivé kompensace nedařilo dosáhnout.

Pacienta je na vyšetření CGM možno objednat  na diabetologické ambulanci Dr Pěkné,569 472 224.

MUDr Eva Pěkná

Mgr Petra  Černo, tisková mluvčí  Nemocnice Havlíčkův Brod tel. 569472201

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg