19.7.2010

Slavnostní otevření budovy interny

logo kr.vysocina.png logo ROP.png logo EU.png

 

Dne 19.7.2010 byl v Nemocnici Havlíčkův Brod, p.o. oficiálně a slavnostně otevřen pavilon interny, s jehož rekonstrukcí se započalo v srpnu 2008. 

Účastníci slavnostního otevření měli možnost shlédnout několik podlaží interního pavilonu a vybrané přístroje, jejichž  pořízení bylo součástí celého projektu

„Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie z programu Veřejné služby

regionálního významu, prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod a za velké podpory  kraje Vysočina. Náklady

na realizaci projektu představují částku 198 627 tis. Kč. Z toho částku 63 998 tis. Kč poskytuje ROP JV a zbývající část zřizovatel nemocnice - kraj Vysočina.

Součástí slavnostního otevření bylo odhalení desky vládního rady MUDr. Pavla Trnky DrSc., který se v době okupace zasloužil o vybudování interního pavilonu,
jenž se následně stal základem hlavní nemocniční budovy.
Dále byl Nemocnici Havlíčkův Brod p.o. předán sponzorský dar od firmy Hospimed s.r.o. pro oční oddělení v hodnotě 150 tis. Kč - parní sterilizátor
VACUKLAV 43-B sloužící pro sterilizaci instrumentária.

Firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. věnovala finanční dar na zakoupení zdroje stlačeného vzduchu pro vzduchové vrtací operační systémy pro

ortopedické oddělení v hodnotě 200 tis. Kč. Další finanční dar ( 20tis Kč) získala nemocnice od firmy Puro-Klima a.s.

 

   

 

Projekt Rekonstrukce budovy interny Nemocnice Havlíčkův Brod v sobě zahrnoval kompletní rekonstrukci sedmi podlaží pavilonu interny a zakoupení a

instalaci 280 kusů přístrojové techniky menšího i většího charakteru. „Projekt řešil naléhavou a neúnosnou situaci v budově interních oborů a zároveň nutnost

přístrojového dovybavení některých oddělení. Skládal se tedy ze dvou  vzájemně navazujících částí, které podstatným způsobem zvýšily úroveň poskytované

péče a služeb v naší nemocnici a zajistily vyšší stupeň zdravotnického vybavení pro poskytování akutní i standardní péče v interních a dalších oborech,“ zhodnotil

projekt technický náměstek nemocnice Josef Tvrdý.

Výsledkem je komfortnější prostředí pro pacienty i zaměstnance nemocnice a moderní pracoviště pro medicínu 21. století.   

Projektovou dokumentaci pro rekonstrukci vypracovala firma Projekt centrum HB. Stavební část rekonstrukce celé budovy zajistila firma Chládek a Tintěra

Havlíčkův Brod a.s. Celá rekonstrukce budovy probíhala za provozu. Stavba tak vyžadovala značnou pozornost při koordinaci stavebních prací a provozu

nemocnice. Stavební práce byly zahájeny v srpnu roku 2008.

Nejprve bylo nutné provést rekonstrukci přípojek vody a kanalizace. Následovala kompletní výměnu všech instalací v celé budově. Postupně pak došlo na rekonstrukci

rozvodů vody, odpadů, topení, medicinálních plynů, silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace. Při rekonstrukci byl také v budově zřízen evakuační výtah, rekonstruován

osobní výtah, provedena výměna oken, dveří, vnitřního vybavení a úpravy povrchů stěn a podlah. Začínalo se  v suterénu a postupně byla rekonstrukce provedena

ve čtyřech nadzemních podlažích a částečně také v 5. a 6. nadzemním podlaží.  Oddělení i ambulance byly vybaveny novým nábytkem a z velké části i novými

přístroji. Zdravotnické přístroje dodávala firma Hospimed. Jednotlivá podlaží byla postupně kolaudována a oddělení i ambulance se vracely z náhradních prostor

do nově zrekonstruovaných v průběhu rekonstrukce.

Součástí tohoto projektu bylo také zlepšení dopravní dostupnosti pro pacienty, návštěvy pacientů a pro zaměstnance nemocnice. V rámci tohoto projektu byla

provedena rekonstrukce hlavního parkoviště nemocnice v Rozkošské ulici. Bylo vybudováno  osvětlené parkoviště se stáním pro 94 osobních automobilů a pro

4 osobní automobily imobilních občanů.

Příprava projektu trvala o něco víc něž jeden rok, realizace trvala dva roky. Poslání tohoto projektu je však dlouhodobé.

Dnes dokončený projekt Rekonstrukce budovy interny NHB  bude sloužit svému účelu po mnoho dalších let.

 

Podrobné informace o průběhu rekonstrukce jednotlivých pater a parkoviště naleznete na webových stránkách www.onhb.cz

 

Bližší informace o dokončení přístrojového dovybavení  NHB naleznete na

http://www.onhb.cz/article.asp?nDepartmentID=118&nArticleID=828&nLanguageID=1

 

Seznam přístrojů na

http://www.onhb.cz/article.asp?nDepartmentID=303&nArticleID=720&nLanguageID=1

 

Nemocnice Havlíčkův Brod děkuje Kraji Vysočina a

 ROP Jihovýchod za financování rozsáhlého projektu,

který je dalším významným mezníkem v dějinách nemocnice.

 

Dále děkujeme firmám Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Hospimed s.r.o.,

Puro-Klima a.s.  za finanční dary !!!

Další odkazy:

                                               www.kr-vysocina.cz                                                          www.jihovychod.cz

 

                                  

                                   www.chladek-tintera.cz                                     www.hospimed.cz

 

                              

                                               www.puro-klima.cz

 

                                              

                                                                                              Mgr. Petra Černo

                                                                                              Tisková mluvčí NHB

                                                                                 

P1000877-w.JPG
P1000903-w.JPG
P1000890-w.JPG
P1000891-w.JPG
P1000915-w.JPG
P1000906-w.JPG
P1000920-w.JPG
P1000921-w.JPG
P1000918-w.JPG
P1000927-w.JPG
P1000932-w.JPG
P1000936-w.JPG

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg