21.6.2010

Používáme ORTHO P.A.S.

Používáme ORTHO P.A.S. – autotransfúzní metodu se zpětným podáním krve v pooperačním období ortopedických operací

 

Otropedickým pacientům po totální endoprotéze kolenního kloubu se zavádí dreny do operační rány, které umožní napojení na tzv. ORTHO P. A. S. . ORTHOpedický postoperační autotransfúzní systém je přístroj, který nabízí sběr krve z drenáže operační rány a její zpětnou retransfúzi po přefiltrování do krevního oběhu plných šest hodin po zákroku. Je to technika navrácení vlastní plné krve, která by byla za obvyklých okolností ztracena únikem do drénu.

Použitím přístroje předcházíme infekčním a imunologickým komplikacím, které mohou v některých případech provázet homogenní transfúze krve (od dárce odlišného od příjemce). Stejně tak nám přístroj umožňuje řešit různé sociální, náboženské i ekonomické problémy. Krev je totiž získávána od téže osoby, která ji následně přijme. „Tato metoda výrazně snižuje riziko infekce. Velkou výhodou je mimo jiné i fakt, že ošetřující personál nepřijde do kontaktu s krví pacienta,“ řekla k zavedení metody Marie Kafková, vrchní sestra oddělení chirurgie, kde se na stanici JIP starají o ortopedické pacienty po operačních zákrocích. Používání ORTHO P.A.S.u má i řadu dalších výhod.

Důležité body této metody:

      -    pacient dostane svou vlastní krev získanou rekuperací erytrocytů 

-         zachování sterility získané a zpětně podané krve

-         minimalizace nebezpečí kontaminace

-         velká filtrační potence

-         jednoduché použití

-         ekonomická výhodnost – ušetříme krev! Klient nemusí jít před operací na odběr krve – autotransfúzi.

Set ORTHO P.A.S. je koncipováno tak, aby umožnil přímou retransfúzi získané krve prostřednictvím techniky uzavřeného okruhu. Díky sterilní membráně je zabráněno jak průniku nesterilního vzduchu do okruhu a tím kontaminaci jednorázového setu, tak možné kontaminaci obsahem virových nebo bakteriálních agens v odsáté krvi. „Systém řeší větší pooperační ztráty kve. Je šetrný, bezpečný a pro pacienta má výhodu v tom, že dostává zpět svoji vlastní krev. Systém se však dá použít jen prvních 6 hodin po operaci,“ sdělila primářka transfúzního oddělení NHB Lenka Lakomá.

Systémem vytvářený podtlak je zároveň prevencí tvorby hematomů. Pokud je sací podtlak trvalý a kontrolovaný, zabraňuje tedy nejen vzniku silného krvácení, ale i tvorbě hematomů. Zároveň není nutné podávání antikoagulační látky.

Používání systému ORTHO P.A.S. v NHB bylo prezentováno odborné veřejnosti na X. Dnech mladých chirurgů v Seči u Chrudimi ve dnech 10.-11. června 2010.

 

Mgr. Petra Černo

tisková mluvčí

tel. 604 475 082

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg