19.2.2010

Dobrovolnický program v Nemocnici Havlíčkův Brod

Co je to Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou poskytují občané bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolnická služba je určena každému, kdo se nachází v náročné životní situaci a dobrovolník může svojí přítomností zpříjemnit jeho chvíle, pomoci, aby se mohl cítit lépe a více součástí společnosti jako celku. Dobrovolníci svoji činnost vykonávají ve svém volném čase a nad rámec svých povinností. Smyslem dobrovolnictví je dělat klientovi společníka.

CO  NABÍZÍME?

Charitní dobrovolnický program:

Dobrovolnictví na Oddělení následné péče a rehabilitace

  • Dobrovolníci dochází do nemocnice za pacienty a tráví s nimi čas povídáním, čtením a popř. malými procházkami po okolí nemocnice.
  • Dobrovolníci dochází k těm pacientům, kteří projevili o dobrovolníka zájem.

Pravidelné aktivity – individuální návštěvy dobrovolníků u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů:

  • dělání společnosti pacientovi,
  • donášení nemohoucím pití, noviny, apod....,
  • vyplňování dlouhého času během léčby pacienta na lůžku stolními hrami, četbou knih, procházkami v areálu NHB.

Skupinové aktivity – akce pořádané k určitým příležitostem (Vánoce,Velikonoce).

CÍLEM  JE

  • Pomoc při překonávání určitého zdravotního či sociálního handicapu pacienta nebo pomoc při smysluplném prožívání života v náročné životní situaci.
  • Navázání nových přátelství, získání nových zkušeností a zážitků pro pacienta i dobrovolníka.
  • Zkvalitnění pobytu pacientů v nemocnici. Dobrovolník pomáhá udržovat lidský kontakt a zlidšťuje atmosféru prostředí. Dobrovolníci však v žádném případě nesuplují práci zdravotnického personálu!!!

V současné době dochází do nemocnice za pacienty celkem 10 dobrovolníků.

Pokud máte o návštěvu dobrovolníka v průběhu Vaší hospitalizace v nemocnici zájem, obraťte se, prosím, na:

 

Mgr. Kamila Mrtková

zdravotně - sociální pracovník Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

kontaktní osoba pro dobrovolníky v nemocnici

tel.: 569 472 275, mobil: 734 354 546

kamila.mrtkova@onhb.cz

 

Mgr. Erika Weisshauptová

vrchní sestra Oddělení následné péče a rehabilitace

tel.: 569 472 492

erika.weisshauptova@onhb.cz

 

Každý dobrovolník po úvodním rozhovoru s koordinátorem dobrovolníků z Oblastní charita Havlíčkův Brod a kontaktní osobou z nemocnice absolvuje úvodní školení, ve kterém je seznámen se všemi náležitostmi dobrovolnického programu. Po sepsání Registrační karty dobrovolníka a po podepsání Smlouvy o dobrovolnické činnosti, může vykonávat dlouhodobou dobrovolnickou činnost v nemocnici. Má povinnost účastnit se pravidelných supervizních setkání a má možnost rozšiřovat své znalosti a dovednosti na odborných seminářích a kursech, určených dobrovolníkům. Každý dobrovolník odevzdává koordinátorovi čerstvý výpis z rejstříku trestů a má zajištěno pojištění.

 

 

Info - koronavirus

 

OČKOVACÍ CENTRUM

 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg