12.11.2009

Patologie zavedla imunohistologii

Naše nemocnice se snaží zavádět moderní metody v oblasti diagnostiky. Právě velmi dobré zázemí pro diagnostiku a výsledky v léčbě nemocných posouvají havlíčkobrodskou nemocnici na stále vyšší úroveň.

Oddělení patologie zavedlo počátkem měsíce října na svém pracovišti laboratorní metodu - tzv. imunohistologii využívající protilátek v diagnostice zejména nádorových onemocnění. Je to nezbytný a dnes již nutný pomocník nejen při určování povahy onemocnění, ale i stěžejní vyšetření pro další terapii - např. stanovení hormonálních receptorů při rakovině prsu pro případnou následnou antihormonální léčbu atd.

Imunohistologie je standardní laboratorní metoda využívaná na odděleních patologie k diagnostice nádorových i nenádorových procesů v různých orgánech. Napomáhá k odlišení nezhoubných a zhoubných nádorů, k přesnějšímu určení typu nádoru. Nezastupitelné a klíčové místo má imunohistologie při stanovování hormonálních.receptorů v buňkách zhoubných nádorů prsu, kdy na základě tohoto vyšetření je posléze onkologem indikována antihormonální léčba rakoviny prsu.

Jedná se o laboratorní postup, kdy komerčně dodávané specifické protilátky proti tkáňovým antigenům reagují s vyšetřovaným materiálem a v případě pozitivního výsledku se tento projeví ve světelném mikroskopu hnědým zbarvením vyšetřované tkáně. Příklad - zhoubný nádor vycházející ze sliznice tlustého střeva - adenokarcinom, v jehož buňkách se nachází antigeny tzv. cytokeratiny. Použijeme-li protilátku proti cytokeratinům, vidíme v mikroskopu hnědě zbarvené nádorové karcinomové buňky. Pokud by se jednalo o jiný nádor (např. zhoubný kožní melanom) jeho buňky ny nereagovaly, nenabarvily by se hnědě, neboť melanom má ve svých buňkách schovány jiné antigeny a nemá cytokeratiny. Na tento druh nádoru bychom museli použít jinou protilátku.

K  zavedení imunohistologie jsme museli pořídit digitální vodní lázeň, ve které dochází k demaskování antigenů, dále pak protilátky proti různým antigenům a další nutné vybavení.

Cílem zavedení této metody je zkvalitnění poskytovaného servisu pro klinické obory a  samozřejmě zkvalitnění námi posyktovaných diagnostických služeb. "Do budoucna chceme rozšířit imunohistologickou metodiku zavedením vyšetřování pomocí dalších dostupných protilátek, což povede k ještě většímu posunu v rámci diagnostického procesu ku prospěchu pacientů," sdělil primář oddělení patologie MUDr. Roman Boháč.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg