17.9.2009

Pozvánka na výstavu

Miminka do dlaně

putovní výstava fotografií nedonošených dětí v nemocnici Havlíčkův Brod

více info zde

  

- Součást tradiční akce ŘETĚZ, která upozorňuje na problematiku kojení, zdravé výživy a přirozené péče o dítě.

ŘETĚZ je letos věnován problematice péče o nedonošené, nemocné  a handicapované děti a možnostem pomoci rodinám těchto dětí.

Akce je pořádána ve spolupráci nemocnice Havlíčkův Brod a Oblastní charity H.Brod - mateřským centrem Zvoneček a Střediskem komplexní rané péče H.Brod.

Putovní výstava fotografií nedonošených dětí- miminek do dlaně - je celorepublikově zajištěna neziskovou organizací Nedoklubko. Tato organizace rodinám nedonošených dětí pomáhá i po propuštění z nemocnice.

 

Proč je toto téma aktuální ?

Nezralých dětí se rodí v ČR kolem 7,5 % a počet předčasných porodů meziročně narůstá.

Roste počet matek  nad 30 a 35 let - tedy žen s většími riziky těhotenství. Narůstá počet dětí "ze zkumavky" - ročně se jich v ČR narodí kolem 3%. Narůstá počet dvojčat ( většinou také "ze zkumavky"). Tato těhotenství bývají více riziková a mohou s větší pravděpodobností končit předčasným nebo problematickým porodem. Specializovanou péči nepotřebují jen nezralé děti, ale i miminka, která se rodí s vrozenou vadou nebo ihned po porodu nemocná.

Následkem nemoci dítěte nebo nezralosti je odloučení matek a dětí a tím se vytváří rána, která může zasahovat hluboko do prožívání rodičů. Může komplikovat následné utváření vztahu k dítěti. Ročně je v ČR  cca 12 000 takových rodin.

 

Co jsou  miminka do dlaně?

Při početí, když vzniká originální, neopakovatelná lidská bytost, je dán celý plán vývoje plodu v děloze i mimo tělo matky. Tělo nastávající maminky dostává signál od počatého plodu a je spouštěna kaskáda dějů, které v ideálním případě vrcholí porodem. S blížícím se termínem porodu dítko „doladí“ funkce všech orgánů tak, aby přechod z mámina bříška na svět a přizpůsobení se životu mimo dělohu proběhlo bezproblémově. Zdravé donošené dítě většinou úkoly adaptace zvládne dobře.

Pro nezralé, nebo drobné či nemocné miminko může být porod velkou zátěží, někdy až úkolem nad jeho síly. Těhotenství je programováno na 40 týdnů  a každé dítě v bříšku maminky jinak zraje co do vyladění funkcí jednotlivých orgánů. Zásadní pro přežití dítěte je vyzrálost plic a souhra dýchacích funkcí s krevním oběhem. Životaschopnost plodu je dohodou stanovena na 24 + 0 týdnů těhotenství. Lékaři v centrech, kde se rodí těžce nezralé děti umí pomoci léky před porodem tak, aby životní funkce velice nezralého dítěte pokud možno udržely stabilitu jeho vnitřního prostředí po porodu. Těžce nezralé miminko je většinou od porodu odkázané na pomoc složitých a dokonalých přístrojů. Toto  miminko nutně potřebuje intenzivní pomoc medicíny a musí být umístěno v inkubátoru, který udržuje kolem dítěte tepelnou pohodu a vlhkost.

Tak dokonalé vybavení, kterým lze pomoci velice nezralým dětem, je jen v některých místech - většinou ve fakultních nebo velkých krajských nemocnicích. Proto je nezbytné, aby maminka s miminkem v bříšku pokud možno odcestovala do některé z těchto nemocnic. V tzv.perinatologickém centru dítě dostane ihned od prvních okamžiků vysoce specializovanou péči. Kvalita této péče je zásadní pro přežití a další zdravý vývoj dítěte.

Pokud se miminko narodi o mnoho týdnů dříve na běžné porodnici je nutné jej dopravit speciální sanitou a inkubátorem na toto pracoviště. Následkem je bolavé odloučení od miminka. Někdy uplyne několik dní než může maminka děťátko vidět nebo pohladit. V  případě extrémně předčasného porodu je ve velikém počtu případů odloučení ihned po porodu nezbytné a s touto situací se nedá nic dělat.

Po bezproblémovém porodu se maminka i novorozenec začínají seznamovat a brzy se mezi nimi začnou odvíjet důležité děje, které vedou k vytvoření biologického navázání. Vytvoření pevné vazby mezi matkou a dítkem je plán přírody a příroda proto oba (maminku i dítě) vybavila programem vzájemného poznávání se.

Pokud porod proběhne komplikovaně nebo velice předčasně nemůže být kontakt mezi maminkou a dítětem uskutečněn, a proto zákonitě matka i dítě prožívají hned na začátku stres. K tomu se přidává i možná bolest těla. Toto prázdné místo v  náruči matky je fakt.

Pokud je dítě o maminky odděleno může maminka prožívat velký strach. Tisíce let zpět platilo- dítě není- něco vážného se děje. Maminka pak neumí naplnit podvědomou touhu chránit a objímat. Po dítěti volá celá její bytost, ale náruč je v tu chvíli a mnoho dní prázdná. Pokud je dítě těžce nezralé, či nemocné tak se maminky někdy podvědomě brání ciovému spojení s dítkem, které by mohlo i zemřít. Postupně s úpravou stavu dítěte se objevují láskyplné pocity. Bývají však spojené s velikým strachem, aby dítě zase nebylo ztraceno. U člověka naštěstí v případech odloučení od dítěte působí i vůle „chci mít rád..“

 

Na problematiku nedonošených a nemocných novorozenců, problémy v následné péči o tyto děti a jejich rodiny má výstava Miminka do dlaně upozornit.

 

Součástí akce je každoroční výstava kojících maminek, autorkami jsou maminky mateřského centra Zvoneček. V letošním roce je obohacena o fotografie miminek do dlaně z oddělení péče o nedonošené a nemocné novorozence dětského oddělení  Nemocnice Havl. Brod.

|Toto oddělení je nadregionálním centrem, které poskytuje specializovanou péči nemocným a nedonošeným dětem od 32. týdne a s hmotností nad 1500 g. Ročně je ošetřeno více než 200 nemocných novorozenců z toho cca 100 s hmotností pod 2500g. U nás má maminka možnost stále být v blízkosti svého dítěte.

 

MUDr. Magdalena Weberová - Chvílová, zástupce primáře dětského oddělení NHB

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg