4.6.2009

Otevřeli jsme dvě zrekonstruovaná patra

V předchozích dnech došlo k otevření a zprovoznění dvou zrekonstruovaných pater budovy Interny, s jejíž rekonstrukcí jsme započali v srpnu loňského roku. Dle plánu pokračuje také součást projektu, tedy přístrojové dovybavení naší nemocnice. Celý rozsáhlý projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, hlavním investorem je Kraj Vysočina.

Pavilon interních oborů se dle časového harmonogramu mění v moderně vybavený prostor, který poskytne po dokončení rekonstrukce odpovídající prostředí pro kvalitnější léčebnou i ošetřovatelskou péči. Součástí projektu rekonstrukce nejstarší části hlavní budovy havlíčkobrodské nemocnice jsou komplexní stavební úpravy, oprava hlavního parkoviště na Rozkošské ulici a také dovybavení řady oddělení nejmodernějšími přístroji dle současných medicínských trendů.

Na počátku května byla zkolaudována 2 zrekonstruovaná podlaží budovy Interny a to 1.PP a 1.NP budovy, v níž se již nacházejí některé původně zde umístěné ambulance – ambulance dětská, urologická, v nejbližších dnech se přestěhují zpět i interní ambulance a Oddělení hemodialýzy. V původních, nyní ale již zrekonstuovaných prostorách je již také Oddělení společných laboratoří v 1.PP.

V současné době probíhají práce v dalších rekonstruovaných patrech – 3. a 4. NP. Nutno podotknout, že práce probíhají za provozu, a proto prosíme pacienty o shovívavost s případným hlukem v některých lokalizovaných místech budovy. Lůžková oddělení interny a neurologie stále zůstávají v náhradní budově – č. 10 bývalá ortopedie. Rekonstrukce probíhá postupně tak, že není a nebude významněji narušen provoz a chod žádného oddělení.

Důležitou součástí projektu je přístrojové dovybavení řady nemocničních provozů – týká se to Centrálních operačních sálu a centrální sterilizace, oddělení společných laboratoří, ARO, oddělení interny, chirurgie, dětského oddělení, atd.

V rámci projektu již bylo dodáno více než 200 kusů různé zdravotnické techniky jako např. monitory vitálních funkcí, anesteziologické přístroje, pulsní oxymetry, externí kardiostimulátory, úpravna vody pro sterilizaci, defibrilátory, plicní ventilátory, apod.

Shrnutí - Projekt se dá rozdělit do několika etap:

  • rekonstrukce jednotky intenzivní péče interních oborů (JIP) včetně zřízení iktové jednotky. Základem jednotky bude boxový systém -13 lůžek v jedno až třílůžkových boxech s přímou návazností na ARO,

  • další část se týká stavební rekonstrukce a modernizace standardních lůžkových stanic interny a neurologie. Pro pacienty vznikne 101 lůžek ve dvou až čtyř lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Součástí každé lůžkové jednotky bude vyšetřovna, inspekční pokoj lékařů a sester, denní místnost pro personál, kuchyňka, jídelna pacientů, imobilní koupelna a WC, dále čistící místnosti a skladové prostory. Počítáno je s úplně novým vybavením pro všechny lůžkové stanice a části ambulancí.

  • přístrojové dovybavení NHB,

  • rekonstrukce hlavního nemocničního parkoviště. V současné době je již provedena rekonstrukce jedné poloviny parkoviště bez závěrečné povrchové úpravy. Tuto část parkoviště již využívají zaměstnanci nemocnice a veřejnost. Intenzivně se pracuje na rekonstrukci druhé části parkoviště. Po jejím dokončení bude položena závěrečná asfaltová vrstva na celém parkovišti a bude provedeno dopravní značení. Podle původního plánu má být rekonstrukce parkoviště dokončena do 30. srpna. Příznivé klimatické podmínky a velmi dobrá organizace práce na stavbě parkoviště umožní pravděpodobně zkrácení termínu o jeden měsíc. Po dlouhých letech trpělivého čekání se podaří pro pacienty a zaměstnance NHB zajistit 93 parkovacích stání pro osobní automobily a 5 míst pro vozidla imobilních spoluobčanů. Generální rekonstrukce zajistí bezpečné parkování návštěvníkům nemocnice.


Historie

Budova interních oborů pochází z období druhé světové války. Postavena byla v roce 1944. K ní byla v letech 1992-96 přistavěna nová část a vznikla tak hlavní budova nemocnice. V následujícím roce pak byla na původní „budovu interny“ přistavěna nástavba 5. a 6. nadzemního podlaží. Rekonstrukce se v té době dočkal i vnější plášť této budovy, nicméně vnitřek – tedy čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží - zůstaly v nezměněném stavu. Ten se v dlouhodobě již jevil jako nemoderní a nevyhovující.

V budově se nacházela původně lůžková část oddělení interny, interní JIP a oddělení neurologie, oddělení společných laboratoří, hemodialýzy a ambulantní trakt.Ty seještě před zahájením rekonstrukce, musely stěhovat do náhradních prostor, do budovy č. 10 bývalé ortopedie.


Předpokládané rozpočtové náklady celé akce se pohybují kolem částky 180 milionů Kč.

O dalším průběhu rekonstrukce Vám budeme informovat.


Mgr. Petra Černo

tisková mluvčí

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

tel. 604 475 082, 569 472 201

email: petra.cerno@onhb.cz


Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg