5.5.2009

Den hygieny rukou

Zvyšování kvality péče – Hygiena rukou

5. května  – Mezinárodní den hygieny rukou

Pod záštitou WHO – Světové zdravotnické organizace se Nemocnice Havlíčkův Brod připojila k akci Den hygieny rukou.

Nemocniční infekce jsou poslední dobou v povědomí odborné i laické veřejnosti stále více spojovány s kvalitou poskytované péče. A oprávněně. I naše nemocnice se v rámci zvyšování kvality péče  a bezpečí našich pacientů soustředí na hygienu rukou, která je základem pro snížení rizika nozokomiálních infekcí, infekcí k jejichž vzniku dochází v souvislosti se zdravotní péčí. V naší nemocnici jsou nozokomiální infekce monitorovány a vyhodnocovány.

Nemocniční infekce představují významnou komplikaci zdravotní péče, která má negativní důsledky ve smyslu zvýšené morbidity, mortality a nákladů na zdravotní péči. Negativně ovlivňují kvalitu života pacientů a výkonnost zdravotního systému. Přibližně 30 % všech nozokomiálních infekcí může být příznivě ovlivněno prevencí. Předpokladem je kvalitní systém prevence sahající od  provozu nemocniční prádelny přes nemocniční kuchyň

Nutné je dbát na

-         kvalitní úklid - špatně prováděný úklid může ohrozit pacienty a zvýšit spotřebu antibiotik

-         správné používání rukavic - špatné používání rukavic může zvýšit riziko infekce pacientů i personálu

-         důsledně a správně prováděná hygiena rukou - základ prevence nemocničních infekcí.

Právě v souvislosti s mezinárodním dnem hygieny rukou jsme se rozhodli uspořádat jakýsi celonemocniční seminář k problematice hygieny rukou, který probíhal v prostorách nemocniční  jídelny a všechny zaměstnance znovu upozorňovat na nutnost dodržování stanovených hygienických a protiepidemiologických zásad a postupů.

Kontaminované ruce zdravotníků jsou totiž ( podle evropských průzkumů) významným faktorem přenosu u většiny nozokomiálních nákaz. Evropské přístupy k hygieně rukou, které vycházejí z nejnovějších zkušeností z praxe, minimalizují mytí rukou, které bývá nedostatečně účinné, a kladou důraz na co nejčastější dezinfekci pokožky rukou alkoholovými dezinfekčními přípravky.personálu k hygieně rukou.

 

Vymezení problematiky
Nemocniční (nozokomiální) infekce je definována jako infekce vzniklá v souvislosti s interakcí se zdravotní péčí, která nebyla přítomna, ani nebyla v inkubační době na začátku této interakce. Interakcí se zdravotní péčí se rozumí poskytnutí nemocniční, ambulantní i následné péče.

 Fotogalerie

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg