24.4.2009

Poruchy funkce štítné žlázy v těhotenství

 

Poruchy funkce štítné žlázy v těhotenství

Těhotné a ženy do jednoho roku po porodu jsou rizikovou skupinou z hlediska výskytu onemocnění štítné žlázy.

 

 

 

Od 1.4.2009 probíhá v našem regionu aktivní vyhledávání těhotných žen ohrožených chorobami štítné žlázy. Projektu se účastní  Nemocnice Havlíčkův Brod zejména gynekologicko-porodnické oddělení  pod vedením primáře MUDr. Pavla Antonína, interní oddělení  pod vedením primáře MUDr. Josefa Málka, Oddělení nukleární medicíny pod vedením MUDr. Petra Libuse, Oddělení společných laboratoří pod vedením MUDr. Petra Linharta ve spolupráci s gynekology v našem regionu, jmenovitě MUDr. Annou Janovskou, MUDr. Bohumilem Klatovským, MUDr.Věrou Melounovou, MUDr. Miloslavem Pospíšilem, MUDr. Karlem Přibylem, MUDr. Oldřichem Šottnerem, MUDr. Liborem Šťastným, MUDr.Oldřichem Štěpánkem.

Při vyhledávání a vyšetřování pacientek spolupracujeme s II. interní klinikou Fakultní nemocnice Hradec Králové jmenovitě s Prof. MUDr. Jiřím Horáčkem, CSc.

 

Těhotenství ačkoliv není chorobou, klade velké nároky na celý organismus ženy a je tedy zátěžovou situací. Z tohoto důvodu se mohou projevit

- za prvé poruchy, které do té doby probíhaly skrytě,

- za druhé pod vlivem zátěže může dojít ke vzniku onemocnění také tam, kde existuje již nějaký předpoklad či sklon.

Choroby štítné žlázy postihují až 6x častěji ženy než muže.

U více než 12 % žen se vyskytne porucha funkce štítné žlázy v souvislosti s graviditou a porodem. Hormony štítné žlázy procházejí placentou. Matka je tedy dodává svému dítěti, zejména v prvním trimestru těhotenství. Po té si dítě začíná vytvářet hormony vlastní. Určité množství hormonů získává od matky až do porodu. Pro správný průběh těhotenství je nutné, aby funkce štítné žlázy byla normální.

Vyšší riziko tohoto onemocnění mají ženy, které trpí nebo v minulosti trpěly nějakou chorobou štítné žlázy. Dalšími rizikovými skupinami jsou ženy, u nichž se postižení štítné žlázy objevilo v minulé graviditě, ať již skončila porodem či potratem, ženy s cukrovkou 1.typu či jiným autoimunitním onemocněním, např. celiakie (nesnášenlivost lepku), revmatoidní artritidou (autoimunitní reakcí vyvolaný zánět klobů). Za velmi závažný rizikový faktor bývá považováno kouření.

 

Vyhledávání těhotných žen s poruchami štítné žlázy probíhá následujícím způsobem:

Gynekolog nabere těhotné ženě, která vysloví s tímto vyšetřením souhlas, vzorek krve. Odebraný vzorek zašle ke stanovení hormonu stimulujícího k činnosti štítnou žlázu, volného tyroxinu-hormonu vylučovaného štítnou žlázou v největším množství, proto velmi důležitého pro vývoj plodu, a protilátek proti tkáni štítné žlázy. Pokud bude některá hodnota mimo normální rozmezí, bude ženě nabídnuto provedení podrobného endokrinologického vyšetření. Gravidní ženy, u nichž bude zjištěna některá z chorob štítné žlázy, budou sledovány v endokrinologické poradně a v případě potřeby adekvátně léčeny.

Poruchy funkce štítné žlázy probíhají skrytě, mnohdy zůstanou dlouhou dobu nepoznány, a tak mohou nepříznivě ovlivnit zdravotní stav matky i dítěte. Neléčené či nesprávně léčené poruchy funkce štítné žlázy mohou být spojeny s předčasným porodem, komplikovaným porodem, nízkou porodní hmotností dítěte, vývojovými vadami či poruchami neuropsychického vývoje dítěte. Změny funkce štítné žlázy u mnoha žen komplikují průběh poporodního období. Příznaky autoimunitního zánětu štítné žlázy a poruchy její funkce se mnohdy projeví až v tomto období. U těchto těhotných žen byl popsán častější výskyt depresí. 

Léčba poruch štítné žlázy není složitá, ale čím dříve se s ní začne, tím lepší jsou její výsledky. Většinou spočívá v doplnění chybějících hormonů štítné žlázy, jejich podáváním v tabletách. Tato léčba v žádném případě dítě nepoškozuje ani nemá vedlejší účinky na organismus matky, neboť normalizuje množství hormonů štítné žlázy v jejím těle.

Při správné léčbě mají onemocnění příznivý průběh a neovlivňují délku ani kvalitu života.

Včasné zachycení poruch funkce štítné žlázy u žen plánujících těhotenství či těhotných žen má velký význam nejen pro zdraví ženy a správný průběh gravidity a porodu, ale také pro zdraví narozených dětí.                  

                                                                                                                     

MUDr. Petr Libus

Přednosta oddělení nukleární medicíny

Nemocnice Havlíčkův Brod

 

 

MUDr. Pavel Antonín

Přednosta gynekologicko-porodnického oddělení

Nemocnice Havlíčkův Brod

             

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková

Interní oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod

spitalnikovasylvie@atlas.cz

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg