10.4.2009

Den hlasu také v ČR


Letos poprvé se v České republice konal Den hlasu.  Naše oddělení ORL  se zapojilo jako jediné pracoviště na Vysočině do této akce, kterou iniciuje Hlasové centrum Praha ve spolupráci s Českou společností pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Ve čtvrtek 16. dubna si přišlo překontolovat své hlasivky  do naší ambulance ORL více jak 10 pacientů.

Od roku 1999 se celosvětově slaví 16-tý duben jako Den hlasu. Myšlenka vznikla v Brazílii a měla upozornit na zvýšený výskyt rakoviny hrtanu v silně kuřácké brazilské společnosti. Během několika let se Den hlasu začal připomínat v USA a v Eropě. Poprvé jsme si letos připomněli tento den i v České republice.  Za celou akcí stojí Hlasové centrum Praha ve spolupráci s Českou společností pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku.
V rámci dne hlasu vyšetřili lékaři na níže uvedených pracovištích každého příchozího pacienta, který o to během dne požádal. Pacienti byli vyšetřeni zdarma - to jest  platili regulační poplatek 30 Kč.

Cíle akce:
- upozornit veřejnost na důležitost hlasu jako základního prostředku mezilidské komunikace
- zvýšit povědomí společnosti o hlasových poruchách
- ukázat na příznaky, které choroby hlasu provázení
- akcentovat nutnost prevence hlasových poruch a chorob
- definovat chování, které jednoznačně hlasu škodí ( přehnaná námaha hlasu v hluku, kouření, chybné mluvní stereotypy apod.)
- upozornit na důležitost včasného zjištění  chorob, zejména rakoviny hrtanu a souvislost časného záchytu a způsobu léčení.

 Seznam pracovišť:

Pracoviště

Adresa

Lékař

Hlasové centrum Praha

Praha 2,Španělská 4

MUDr.Jitka Vydrová, MUDr.Jana Dubová

MUDr.Olga Bendová

Klinika Otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5, V Úvalu 83/1

MUDr.Jan Kastner

MUDr.Michal Zábrodský

Klinika Otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, Pekařská 53

MUDr.Petr Staněk

Klinika Otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku HK

Fakultní nemocnice

Hradec Králové

Sokolská 581

MUDr.Jakub Dršata,Ph.D

Klinika Otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

Pardubice, Kyjevská 44

prof.MUDr.Viktor Chrobok

Oddělení otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Ůstí nad Labem-Severní Terasa, Sociální péče 3316/12a

prim.MUDr.Karel Sláma

Oddělení otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Nemocnice Havlíčkův Brod

Havláčkův Brod

Husova 2624

MUDr.Petr Konvalinka

Audio-Fon centrum sro

Brno, Obilní trh 4

MUDr. Mojmír Lejska

MUDr.Radan Havlík

Otorhinolaryngologická ordinace

Děčín IV-Podmokly, Teplická 371/72

MUDr.František Plhoň

 

 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg