12.11.2008

Nové vybavení laboratoře funkční diagnostiky

 Interní oddělení naší nemocnice má nově vybavenou laboratoř funkční diagnostiky. Laboratoř je skutečně moderním a komplexně vybaveným pracovištěm ergometrie. 

 

V měsíci říjnu 2008 byla kompletně novými přístroji vybavena laboratoř funkční diagnostiky interního oddělení  - EKG včetně počítačového vybavení, bicyklový ergometr a pohyblivý pás- treadmill . Nové vybavení přispěje ke zlepšení péče o kardiaky a pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin. „Zátěžové vyšetření kardiovaskulárního systému je důležitou součástí diagnostiky ischemické choroby srdeční a ischemické choroby  cév dolních končetin,“ řekl primář interního oddělení MUDr. Josef Málek. Kromě diagnostiky slouží také k posuzování závažnosti a vývoje nemocí i účinnosti jejich terapie. Přispívá také k nastavení vhodné pohybové aktivity jako součásti běžné léčby, rehabilitace i denního režimu pacientů.

 

EKG zátěžové – bicyklové ergometrie

Systém nabízí velice přesné diagnostické údaje. Jde o plně automatický, digitální provoz s počítačovým vyhodnocením. Systém ukládá plnohodnotné EKG po celou dobu testu.

(Při vyšetření se zaznamenává aktivita srdce – tedy tzv. EKG – a jsou sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou. Při zúžení nebo ucpání cév, které zásobují srdce krví, dochází při zátěži k horšímu prokrvení srdečního svalu a ke změnám na EKG. Zátěžovým vyšetřením se dá posoudit i tělesná výkonnost nebo sledovat výskyt srdečních arytmií. Vyšetření se provádí na speciálně upraveném kole – rotopedu=ergometru. Během vyšetření je postupně zvyšována zátěž, kterou nemocný šlapáním zvládá. EKG je snímáno pomocí elektrod, které jsou přilepeny na hrudníku. Na paži je pak měřen v pravidelných intervalech krevní tlak.)

 

Obdobné je pak i využití pohyblivého pásu treadmill – snímání srdeční frekvence, měření krevního tlaku, atd.

 

Viz. FOTO

Bližší informace: Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice HB, tel. 604 475 082

 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg