22.10.2008

Ortopedické dny

Odborné sympozium chirurgie ruky a nohy se uskutečnilo ve dnech 23.-24. října. Pořadatelem bylo ortopedické oddělení naší nemocnice u příležitosti svého 50. výročí založení.Ortopedické dny začaly 23.10. 2008 ve 13 hodin slavnostním zahájením, jehož se ujal primář ortopedického oddělení MUDr. Pavel Kubát. Hostem sympozia byla starostka a radní kraje Vysočina Ing. Jana Fischerová, Csc. a také bývalý primář ortopedického oddělení MUDr. Jiří Stryhal. Dvoudenní akce se uskutečnila v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě za účasti zhruba šesti desítek lékařů a zdravotních sester. 

Lékaři našeho ortopedického oddělení zvolili za hlavní téma sympozia současné moderní léčebné postupy v oblasti chirurgie ruky a nohy. Podělit se o své zkušenosti přijeli ortopedi z mnoha koutů České republiky - své zastoupení zde měla Klinika dětské ortopedie a traumatologie 2.LF UK, FN Motol, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Pelhřimov, Ortopedické oddělení nemocnice Přerov,  Nemocnice Litomyšl, Nemocnice Frýdek-Místek, Pardubická krajská nemocnice, Vojenská nemocnice Brno či Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké n. Jizerou. Kromě lékařské sekce byla do programu zařazena i sekce sesterská a tedy ošetřovatelská oblast celé problematiky.

Součástí sympozia byla také doprovodná výstava zdravotnické techniky a farmacie.

Program odborného sympozia   

Ortopedické oddělení letos slaví své 50. výročí založení.  Prvním primářem se stal MUDr. Mirko Zeman (1958-1962), jehož vystřídal na dlouhých 21 let v této funkci MUDr. Ladislav Dvořák. Od roku 1984 vedl brodskou ortopedii celých 14 let MUDr. Jiří Stryhal, který také bude hostem sympozia a bude zde přednášet v pátek 24.10. v druhém bloku. A již deset let je pokračovatelem práce svých předchůdců primář MUDr. Pavel Kubát, pod jehož vedením se brodská ortopedie stala velice úspěšným a stále častěji pacienty vyhledávaným oddělením.

Historie oddělení

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg