21.8.2008

Za pacienty ODN dochází pravidelně canisterapeut

Naše nemocnice zavedla od 3.září 2008 individuální podpůrnou terapii – canisterapii pro pacienty oddělení dlouhodobě nemocných (ODN). V polovině srpna se uskutečnilo prvotní, průzkumné setkání, které se u pacientů ODN setkalo s velice pozitivní odezvou.

 

Canisterapie je označení způsobu terapie, při které se využívá pozitivního působení zvířete - psa - na zdraví člověka. Pojem zdraví je zde myšlen jako stav psychické a sociální pohody. „Canisterapie se uplatňuje zejména jako podpůrná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací, kdy jiné metody selhávají nebo je nelze použít. Například při navazování kontaktu s obtížně komunikujícími pacienty, smyslově postiženými pacienty, v logopedické a rehabilitační praxi, v socioterapii a psychoterapii tělesně postižených či jinak handicapovaných lidí, nebo jako součást komplexní terapie v geriatrii a podobně,“ sdělila PhDr. Lada Cetlová, manažerka kvality naší nemocnice a organizátorka projektu.

 

Na našem ODN jsou umístěni pacienti na doléčení s celou škálou onemocnění – onemocnění pohybového aparátu,  s neurologickými a onkologickými onemocněními, atd. Canisterapii jsme zvolili jako možnou podpůrnou léčbu, která pacientům pomůže zlepšit náladu a jejich psychické rozpoložení. Napomůže zklidnit a uvolnit pacienta pro další léčbu a rehabilitaci. Tyto její účinky jsou již dlouhodobě prokázány. „ Zajímavé jsou účinky na kardiovaskulární aparát. Pro naše účely je výhodou antistresové a antidepresivní působení. Psi jsou také výborným sociálním katalyzátorem a pro starší lidi fungují jako kognitivní stimulátor. Tedy působí na zlepšování intelektové funkce,“ doplnila PhDr. Lada Cetlová.

 

Zahájení průzkumného projektu canisterapie na ODN se ujala Marcela Siebenbügerová z Psychiatrické léčebny HB se svými fenami Týnou a Káťou, která má v této oblasti již letitou praxi. „Canisterapii můžeme využít de facto ve všech oborech, na které si vzpomeneme. Samozřejmě za předpokladu určitého přizpůsobení se danému stavu a situaci. Tím je myšleno určité prostředí, stav klienta po fyzické i psychické stránce, musíme přihlížet k různým zdravotním problémům, například alergii, patologickému strachu ze

psů a podobně. Oddělení pro dlouhodobě nemocné pacienty je rozhodně místem, kde canisterapie bude mít své blahodárné účinky, což se prokázalo již při naší první návštěvě. Pacienti nás přijímali skutečně pozitivně,“ sdělila canisterapeutka. Od září jsme proto zavedli pravidelné individuální návštěvy canisterapeutky z Občanského sdružení Kamarád, která bude docházet pravidelně jedenkrát v týdnu.

 

Návštěvy canisterapeutky na ODN probíhají každé pondělí v odpoledních hodinách.. Foto viz. níže

Bližší info: Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice HB, tel. 604 475 082

 

PhDr.Lada Cetlová - organizátorka projektu
s majitelkou psíků

 

neskrývaná radost pacientů...

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg