14.8.2008

Tisková zpráva - Zahájení rekonstrukce interny a přístrojového dovybavení NHB

 

Tisková zpráva - Zahájení rekonstrukce interny a přístrojového dovybavení NHB

 

 14.8 2008 – Zahájení rekonstrukce interny a projektu přístrojového dovybavení NHB

 

Naše nemocnice začíná s rekonstrukcí nejstarší části hlavní budovy nemocnice a  zmodernizuje přístrojové vybavení řady oddělení

 

Pavilon interních oborů Nemocnice Havlíčkův Brod se v průběhu následujících dvou let změní v moderně vybavené centrum a nabídne pacientům ještě kvalitnější léčebnou a ošetřovatelskou péči než dosud. Cílem projektu, jehož součástí jsou nejenom komplexní stavební úpravy, ale i dovybavení nejmodernějšími přístroji řady dalších oddělení, je zajištění  moderní úrovně léčby pacientů v kontextu se současnými medicínskými trendy. Předpokládané rozpočtové náklady celé akce se pohybují kolem částky 160 milionů Kč.

 

„Projekt rekonstrukce interny a modernizace přístrojového vybavení v Nemocnici Havlíčkův Brod komplexně řeší naléhavou potřebu nemocnice. Zlepší se nejen podmínky pro léčbu pacientů, kterým budeme moci poskytovat zdravotní péči na vyšší úrovni a v příjemnějším prostředí, ale vytvoří se i odpovídající podmínky pro práci našich lékařů a zdravotnického personálu, jenž bude mít k dispozici kvalitnější přístroje pro léčbu ,“ hodnotí význam akce  ředitel nemocnice MUDr. Vít Kaňkovský.

 

Budova interních oborů pochází z období druhé světové války. Postavena byla v roce 1944. K ní byla v letech 1992-96 přistavěna nová část a vznikla tak hlavní budova nemocnice. V následujícím roce pak byla na  původní „budovu interny“ přistavěna nástavba 5. a 6. nadzemního podlaží. Rekonstrukce se v té době dočkal i vnější plášť této budovy, nicméně vnitřek – tedy čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží - zůstaly v nezměněném stavu. Ten se v dnešní době jednoznačně jeví jako nemoderní a nevyhovující.

V budově se nachází lůžková část oddělení interny, interní JIP a oddělení neurologie. „ Ročně je u nás hospitalizováno zhruba 4,5 tisíce pacientů, dalších 49 tisíc pacientů ošetříme ambulantně,“ sdělil primář interního oddělení MUDr. Josef Málek. Dalším 17,5 tisícům pacientů pak ročně poskytne péči oddělení neurologie. V budově je umístěna také celá řada ambulancí nejen interních oborů. Ty se v předchozích dnech, tedy ještě před zahájením rekonstrukce, musely stěhovat do náhradních prostor. V současnosti se celé zázemí přestěhovalo do budovy č. 10 bývalé ortopedie. Ta bude na dva roky poskytovat azyl výše zmíněným oddělením i ambulancím. V průběhu roku jsme celou náhradní budovu upravili tak, aby splňovala všechny patřičné normy ( úpravy si vyžádaly investici 1 milionu Kč) a v žádném případě tak nebudeme muset omezovat provoz ani výkonnost daných oddělení! Rekonstrukce bude probíhat postupně tak, aby nebyl narušen provoz a chod nemocnice!!!

 

Součástí projektu tedy jsou stavební úpravy objektu interny a parkoviště před budovou v hodnotě 88,5 milionu Kč. Stavební práce provede společnost CHLÁDEK A TINTĚRA HB  a TIPASTAV Třebíč.  Zbytek částky půjde na přístrojové dovybavení nemocnice a pořízení zcela nového vybavení  ( zařizovacích předmětů) pro jednotlivé stanice interna, JIP, neurologie.

Projekt se dá rozdělit do několika etap:

-         rekonstrukce jednotky intenzivní péče interních oborů (JIP) včetně zřízení iktové jednotky. Základem jednotky bude boxový systém -13 lůžek v jedno až třílůžkových boxech s přímou návazností na ARO

-         druhá část se týká stavební rekonstrukce a modernizace standardních lůžkových stanic interny a neurologie. Pro pacienty vznikne 101 lůžek ve dvou až čtyř lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Součástí každé lůžkové jednotky bude vyšetřovna, inspekční pokoj lékařů a sester, denní místnost pro personál, kuchyňka, jídelna pacientů, imobilní koupelna a WC, dále čistící místnosti a skladové prostory. Počítáno je s úplně novým vybavením pro všechny lůžkové stanice a části ambulancí.

-         modernizace mikrobiologických laboratoří – přístrojové a laboratorní vybavení. Další přístrojové dovybavení se týká oddělení ARO, dětského oddělení centrálních operačních sálů, radiodiagnostického oddělení, atd. Zakoupeny budou například nové ultrazvukové přístroje, operační stoly, endoskopické sestavy, monitory vitálních funkcí, resuscitační lůžka, pulsní oxymetry, plicní ventilátory, EKG, externí kardiostimulátor, infúzní pumpy a celá řada dalších přístrojů těch nejmodernější typů.

 

„Nemocnice Havlíčkův Brod je v pořadí již třetí nemocnicí, u které v tomto roce zahajujeme velkou investici. Ta by měla napomoci zkvalitnění zdravotní péče na Vysočině. Jsem rád, že se díky našemu vyjednávání s Evropskou komisí podařilo do rekonstrukce našich nemocnic zapojit i evropské peníze,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil.

 

Hlavním záměrem rekonstrukce interní části budovy je vytvořit odpovídající podmínky pro léčení stále se zvyšujícího počtu civilizačních chorob způsobených kardiologickou nebo cévní příčinou. Projekt vytváří vyšší stupeň zdravotnického vybavení pro poskytování akutní i standardní péče v interních, ale i ostatních medicínských oborech, které naše nemocnice nabízí pro velice širokou spádovou oblast.

 

Předpokládaný termín dokončení projektu – červen 2010

Rekonstrukce bude hrazena z prostředků Evropské unie z programu Veřejné služby regionálního významu a s podporou Kraje Vysočina.

 

 

 

 www. onhb. cz                                                                      
 
Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice HB, tel. 604 475 082

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg