11.6.2008

Tiskové prohlášení - reakce na reportáž TV Nova z 11.6. 2008

Tiskové prohlášení Nemocnice Havlíčkův Brod - reakce na reportáž TV Nova z 11.6.2008 - Jak je to s bezpečností pacientů v nemocnici v Havlíčkově Brodě

Hlavní snahou všech zaměstnanců naší nemocnice je vytvořit pro pacienta příjemné a přátelské prostředí, které může přispět k jeho rychlejšímu uzdravení, usilujeme o to být vstřícnou nemocnicí pro pacienty i jejich blízké. Není tedy naším záměrem pacienty zamykat na pokojích, nechat je hlídat eskortou apod., tak jak navrhuje v reportáži redaktor TV Nova, ani stopovat kroky každého návštěvníka nemocnice. Ani jeden z uvedených a navrhovaných prostředků, které by údajně měly vést ke zvýšení bezpečí pacientů, není v běžném zdravotnickém zařízení realizovatelný, navíc by v mnohém odporoval současným nárokům společnosti. Jistě se nechceme vrátit k systému zdravotnictví z padesátých let minulého století s návštěvami u pacientů maximálně 3 hodiny týdně a takřka se všemi uzamčenými odděleními.

Současná nemocnice je otevřená veřejná instituce, která v běžnou pracovní dobu umožňuje na otevřených odděleních a v ambulantních provozech pohyb pacientů i jejich návštěv. Snahou nemocnice je umožnit po domluvě s personálem oddělení návštěvy příbuzných v co nejširší dobu, vyžadováno je pouze uvedení zdravotnickým personálem, což návštěvníci nemocnice akceptují. V nočních hodinách jsou pak i jinak otevřená oddělení uzamčena.

Záběry z televizní kamery/ resp. spíše ze záznamu na mobilním telefonu/ ukazovaly pouze chodby nemocnice a pokoj na otevřeném nemocničním oddělení. V těchto nemocničních prostorách se běžně pohybují naši pacienti, kteří míří k hospitalizaci, navštěvují ambulance či blízcí našich pacientů. Není možné, abychom všechny pohybující se osoby legitimovali či monitorovali. Naši nemocnici navštíví denně tisíce pacientů a jejich příbuzných.

Odmítáme tvrzení pana redaktora, že si jej za celou dobu jeho "slídění" (jak sám uvádí) po nemocnici nikdo nevšiml. Zaznamenal jej náš kamerový systém a několikrát byl v kontaktu se zdravotnickým personálem. Opravdu zarážející je pak tvrzení redaktora, že se dostal na uzavřené oddělení, kde leží pacienti po těžkých operacích srdce. Je třeba uvést, že v naší nemocnici operace srdce neprovádíme!!!
Budeme redaktorům TV Nova vděčni, pokud nám předloží návrh funkčního systému, který ochrání bezpečně naše pacienty, a to tak, aby nebylo narušeno soukromí a práva našich pacientů a abychom z nemocnice nemuseli udělat uzamčený areál. Nemocnice Havlíčkův Brod od počátku vyšetřování kauzy Zelenka učinila celou řadu kroků ke zvýšení bezpečnosti pacientů - např. zavedení identifikačních náramků, kamerový systém, zejména se ale zvýšila ochrana léků, zdravotnických přístrojů a zdravotnické dokumentace. V těchto atributech vidíme opravdové zvyšování bezpečí pacientů, které nelze zaměňovat s násilnými zásahy do osobní svobody jak pacientů, tak ostatních návštěvníků nemocnice.

Reakce pacientů - Po shlédnutí reportáže volal do nemocnice jeden z našich pacientů "Podivuji se nad reportáží TV Nova. Je mi 86 let a do brodské nemocnice se chodím léčit řadu let. Byl jsem vždy spokojen. Zdá se mi zcela zcestné, abych se při svých návštěvách lékařů či návštěvách blízkých, kteří jsou hospitalizováni, musel někomu legitimovat. Reportáž mi přišla nesmyslná. Zajímalo by mne, zda pan redaktor někdy viděl nemocnici, kde by se všichni pacienti a návštěvy museli legitimovat nebo je hlídala ochranka. Myslím si, že by se TV Nova měla nemocnici i pacientům omluvit." p. Dvořák, Havlíčkův Brod

- Po shlédnutí předmětné reportáže mi nedá, než na ni reagovat a vyslovit své velmi negativní stanovisko ke způsobu, jakým byla celá situace popsána a prezentována. Jsem zaměstnancem bezpečnostního sboru, který je velmi často "používán" k "naplnění vysílacího času" či "naplnění stránek" některých médií. Je zřejmé, že poptávka po "kauzách" tohoto typu je i tím, co následně ovlivňuje způsob, jakým jsou tyto kauzy v médiích prezentovány. "Účinná obrana" je pak věcí víc než složitou, neboť o seriózní a ucelené komentáře zpravidla nikdo nestojí. Se stejnou "popularitou" by se vaše zařízení patrně setkalo i v případě přijetí opatření, která by mohla být následně popisována jako nevhodný (až nezákonný) zásah do lidských práv a svobod a vaše zařízení srovnáváno s "kriminálem". Proto mi dovolte, abych vám alespoň tímto způsobem, jako občan a váš potencionální klient, vyjádřil podporu a obdiv za vaši nelehkou práci a současně vyjádřil i naději, že více důvěry, empatie a dobré vůle v naší společnosti zapříčiní absenci poptávky po náhledech podobného typu, a že si budeme vzájemně nastavovat zrdcadla nepokřivená a každý svoji práci vykonávat maximálně profesionálně a zodpovědně s minimem "rušivých vlivů".
S pozdravem Milan Prokop

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg